This course is expired

Symposium 'Verbinden van complexe wondzorg'

huid

Het Wond Expertise Centrum van het Deventer Ziekenhuis organiseert jaarlijks een symposium over wondzorg voor huisartsen, specialisten, ouderengeneeskundigen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen. Tijdens het symposium dit jaar krijgt u een update rondom de uitrol van het Wond Expertise Netwerk in Salland: een samenwerking tussen verschillende VVT instellingen en het Deventer Ziekenhuis om de wondzorg in deze regio te verbinden....

25
3 Points
Nascholing
Physical course - single
Prices
Regular € 25
Note :N.v.t.
Professions
Physician Assistants
31 Mar 2020
30 Mar 2021
3 Points
ABC1
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
31 Mar 2020
30 Mar 2021
3 Points
ABC1
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
31 Mar 2020
30 Mar 2021
3 Points
ABC1
Artsen | Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
31 Mar 2020
30 Mar 2021
3 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 80 %
Organisatie en financiering 20 %
Description

Omschrijving

Het Wond Expertise Centrum Deventer Ziekenhuis gaat dit jaar starten met ondersteuning van zorgverlening voor patiënten met complexe wonden in de 1e lijn.


Het 1e deel van het symposium zal ingaan op de organisatie van de wondzorg en ieders rol daar in.

Het 2e deel gaat inhoudelijk, middels casuïstiek, in op het begrip complex in de wondzorg.

Inleiding

Het Wond Expertise Centrum van het Deventer Ziekenhuis organiseert jaarlijks een symposium over wondzorg voor huisartsen, specialisten, ouderengeneeskundigen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen.


Tijdens het symposium dit jaar krijgt u een update rondom de uitrol van het Wond Expertise Netwerk in Salland: een samenwerking tussen verschillende VVT instellingen en het Deventer Ziekenhuis om de wondzorg in deze regio te verbinden. Daarnaast is er een inhoudelijk programma met dit jaar als thema 'atypische wonden'.

Deventer Ziekenhuis
s.heinneman@dz.nl
75, Nico Bolkesteinlaan, Deventer, 7416GC