This course is expired

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van decompressieziekte. Hierdoor zijn er nieuwe inzichten en theorieën ontstaan. In deze cursus wordt door internationaal vooraanstaande docenten ingegaan op de theorievorming rondom het ontstaan van decompressiebellen, de gevolgen van decompressie, het voorkomen van schadelijke werking van decompressiebellen en de betekenis hiervan voor de (sport)duikerij. Achtereenvolgens...

795
12 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 795
Note :Bedrag inschrijfgeld is inclusief koffie thee en lunch, exclusief hotelovernachting

Professions

Arts beleid en advies KNMG
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Arts medische milieukunde KNMG
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Arts tuberculosebestrijding KNMG
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
SEH-arts KNMG
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Physician Assistant
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Arts
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Huisarts
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Chirurg
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Gynaecoloog
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Psychiater
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Specialist ouderengeneeskunde
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Internist
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Arts bedrijfsgeneeskunde
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Arts maatschappij en gezondheid
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Sportarts
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Arts verzekeringsgeneeskunde
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Microbioloog
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Orthopeed
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Radioloog
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Revalidatiearts
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Cardioloog
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Neuroloog
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Dermatoloog
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Plastisch chirurg
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Anesthesioloog
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Kno-arts
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Kinderarts
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Radiotherapeut
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Longarts
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Klinisch geriater
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Arts nucleaire geneeskunde
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Uroloog
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Patholoog
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Oogarts
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Reumatoloog
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Arts klinische chemie
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Neurochirurg
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Klinisch geneticus
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN
Cardio-thoracale chirurgie
17 Apr 2020
16 Apr 2021
12 Points
ABAN

Skills

Medische handelen 60 %
Kennis en wetenschap 40 %
Description

Omschrijving

De cursus staat in het teken van decompressie, decompressie ziekten en hyperbare zuurstof therapie. Zowel als therapie bij duikongevallen als voor andere indicatie gebieden (zoals CO intoxicatie, sudden deafness, post radiatieschade, (diabetische)wondbehandeling. Deze cursus maakt deel uit van het internationale certificeringsprogramma voor de certificering tot Diving Medicine Physician (DMP) en is opgezet om te voldoen aan eisen en richtlijnen van het European Diving Technical Committee (EDTC) / European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM).

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van decompressieziekten. Hierdoor zijn er nieuwe inzichten en theorieën ontstaan. In deze cursus wordt door internationaal vooraanstaande docenten ingegaan op de theorievorming rondom het ontstaan van decompressiebellen, de gevolgen van decompressie, het voorkomen van schadelijke werking van decompressiebellen en de betekenis hiervan voor de duiker en de caissonwerker .

Achtereenvolgens zullen aan de orde komen, decompressiemodellen, decompressie tabellen, decompressieziekten en de klinische manifestatie, met speciale aandacht voor binnenoor decompressieproblemen, predisponerende factoren, preventie en behandeling. Een tweede onderwerp dat nauw gerelateerd is aan (de gevolgen van)Decompressie is de hyperbare zuurstoftherapie.

 

Hyperbare zuurstoftherapie oftewel HyperBaric Oxygen therapy (HBOt) heeft zich binnen de reguliere geneeskunde nog steeds geen volwaardige plaats verworven. Komt dit door onwetendheid, onbekendheid of onnozelheid? In deze cursus proberen we een antwoord op deze vraag te geven. Naast de mechanismen die bij de toediening van zuurstof onder overdruk een rol spelen wordt er specifiek ingezoomd op HBOt binnen de KNO, maar ook andere indicatiegebieden komen aan de orde. Tevens worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van HBOt besproken.

 

 

Inleiding

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van decompressieziekte. Hierdoor zijn er nieuwe inzichten en theorieën ontstaan. In deze cursus wordt door internationaal vooraanstaande docenten ingegaan op de theorievorming rondom het ontstaan van decompressiebellen, de gevolgen van decompressie, het voorkomen van schadelijke werking van decompressiebellen en de betekenis hiervan voor de (sport)duikerij.

Achtereenvolgens zullen aan de orde komen:

  •  decompressiemodellen,
  •  decompressietabellen,
  •  decompressieziekten en de klinische manifestatie,
  •  predisponerende factoren,
  •  preventie en behandeling,
  •  recompressie, 
  •  de werking van hyperbare zuurstof therapie.
  •  de behandeling met hyperbare zuurstof

Hyperbare zuurstoftherapie oftewel HyperBaric Oxygen therapy (HBOt) heeft zich binnen de reguliere geneeskunde nog steeds geen volwaardige plaats verworven. Komt dit door onwetendheid, onbekendheid of onnozelheid? In deze cursus proberen we een antwoord op deze vraag te geven. Naast de mechanismen die bij de toediening van zuurstof onder overdruk een rol spelen komen ook de indicatiegebieden aan de orde. Tevens worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van HBOt besproken.

Programma

09.00u - 09.15u Cursus inleiding

09.15u - 10.00u Geschiedenis van decompressie procedures

10.00u - 11.00u Decompressie modellen (Haldane, Buhlmann, RGBM, probabilistic): maths vs physiology

11.00u - 11.15u Pauze

11.15u - 12.00u Ontstaan van bellen: fysica vs pathofysiologie

12.00u - 13.15u Riscofactoren voor decompressieziekten

13.15u - 14.00u Lunch

14.00u - 14.45u Case reports decompressieziekte

14.45u - 16.00u Vormen van DCZ, classificatie en klinische symptomen

16.00u - 16.15u Pauze

16.15u - 17.00u Preventie van DCZ

17.00u - 17.45u Gasmixen en decompressie

17.45u - 18.15u Duikprofielen en decompressie


Zaterdag 17 oktober

08.00u - 08.30u Extreme recreatieve duiken

08.30u - 09.30u Verleden, heden en toekomst: research naar DCZ

09.30u - 10.30u Behandeling van DCZ

10.30u - 10.45u Pauze

10.45u - 11.45u Recompressietabellen

11.45u - 13.00u HBO therapie – principes

13.00u - 13.45u Lunch

13.45u - 15.00u HBO therapie – andere indicaties dan DCZ (ECHM, UHMS); contra-indicaties

15.00u - 15.15u Pauze

15.15u - 15.45u HBO therapie in praktijk – kamers, tabellen en procedures wereldwijd

15.45u - 16.30u Personeel bij HBOt – medical fitness, training, code of Good Practice

16.30u - 17.15u HBOt: Veiligheid & efficientie, vergiftiging & ongewenste effecten

17.15u - 17.45u Examen


Leerdoelen

Decompressie: kennis opdoen/verdiepen omtrent decompressie ziekten: het ontstaan, voorkomen en behandelen daarvan en in staat zijn duikers, begeleiders en andere betrokkenen te adviseren over de veiligheid in relatie tot decompressieproblemen.

Het op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten mbt decompressie modellen.

Hyperbare zuurstoftherapie: De cursist moet kennis hebben over de indicatiegebieden voor hyperbare zuurstoftherapie en de werking van de diverse hyperbare behandelingen.

Scott Haldane Foundation

info@scotthaldane.nl
2, Rading, Loosdrecht, 1231KA