This course is expired

Gratis Webinar COVID- 19 - 1 april 2020 (3)

Thema: Palliatieve zorg (deel 1). Tijdens dit webinar starten we met het zoveel mogelijk beantwoorden van prangende vragen voortkomend uit het vorige webinar en het werkveld. Daarna gaan we het hebben over het opnamebeleid in de tweede lijn, de nieuwe leidraad rondom opnamebeleid ouderen en COVID-19, organisatie van palliatieve zorg. Als laatste worden ook de financiële maatregelen kort toegelicht rondom bedrijfsvoering van de huisarts. Aan...

Free
0 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Free
Professions
Physician Assistants
30 Mar 2020
01 Mar 2021
0 Points
ABC1
Huisarts
30 Mar 2020
01 Mar 2021
0 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
30 Mar 2020
01 Mar 2021
0 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
30 Mar 2020
01 Mar 2021
0 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 100 %
Samenwerken 100 %
Kennis en wetenschap 100 %
Communicatie 100 %
Maatschappelijk handelen en preventie 100 %
Professionaliteit en kwaliteit 100 %
Organisatie en financiering 100 %
Description

Omschrijving

Sprekers:

Prof. Dr. Patrick Bindels - Hoofd Afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC

Marco van den Bogart - Longarts in Bernhoven ziekenhuis

Prof. Dr. Jako Burgers - Strategisch-medisch adviseur NHG

Karin van Veen-Jans - Huisarts in Uden, kaderarts palliatieve zorg


Structurele reeks gratis en geaccrediteerde webinars over COVID-19

Het webinar over COVID-19 van vorige week op MedischeScholing.nl waaraan maar liefst 12.500 zorgverleners deelnamen, krijgt een vervolg! LHV, NHG en MedischeScholing.nl slaan de handen ineen voor een structurele reeks webinars voor huisartsen. De webinars voorzien huisartsen van actuele informatie en stimuleren de dialoog tussen beleidsmakers en het werkveld. Zodat we snel kunnen inspelen op de ontwikkelingen. Het eerstvolgende webinar is donderdag 26 maart om 20.00 uur, gevolgd door een wekelijkse of tweewekelijkse reeks (afhankelijk van actuele situatie) vanaf woensdag 1 april. Alle webinars zijn geaccrediteerd voor alle artsen en gratis.


Op de websites van de LHV en het NHG is al veel informatie terug te vinden over het coronavirus. De webinars zijn een extra medium om u als huisarts te informeren over de actuele stand van zaken rondom COVID-19. Laagdrempelig, toegankelijk en interactief om u zo snel op de hoogte te brengen van de veranderingen en actualiteiten.

We hopen met de webinars zoveel mogelijk huisartsen in het veld te bereiken en het gemaakte beleid telkens te toetsen aan de praktijk. Om zo als huisartsen samen de pandemie zo adequaat mogelijk het hoofd te bieden.

We willen zo goed mogelijk kunnen monitoren wat er speelt in de praktijk en hoe die problemen telkens veranderen in de dynamiek van de crisis. Dit is niet alleen voor het webinar maar zeker ook voor de beleidsmakers noodzakelijk.

Inleiding

Thema: Palliatieve zorg (deel 1).

Tijdens dit webinar starten we met het zoveel mogelijk beantwoorden van prangende vragen voortkomend uit het vorige webinar en het werkveld. Daarna gaan we het hebben over het opnamebeleid in de tweede lijn, de nieuwe leidraad rondom opnamebeleid ouderen en COVID-19, organisatie van palliatieve zorg. Als laatste worden ook de financiële maatregelen kort toegelicht rondom bedrijfsvoering van de huisarts. Aan tafel komen o.a. Karin van Veen-Jans, kaderarts palliatieve zorg werkzaam te Uden en Marco van den Bogart, longarts te Bernhoven. Zij zullen ons meenemen in hoe in Brabant momenteel initiatieven ontstaan om de (palliatieve) zorg rondom COVID019 zo goed mogelijk te organiseren. Ook zal de nieuwe leidraad 'opname ouderen met COVID-19' toegelicht worden door de NHG met tips direct toepasbaar voor de praktijk.


On demand streaming mogelijk vanaf 2 april 2020. Accreditatie-vragen blijven beschikbaar t/m 7 mei 2020.

Programma

Thema: Palliatieve zorg - deel I

  • Thema 1: Prangende vragen uit het werkveld
  • Thema 2: Opnamebeleid COVID-19
  • Thema 3: Palliatieve zorg 
  • Thema 4: Financiën - kosten en declareren bedrijfsvoering  
MedischeScholing
info@medischescholing.nl
https://www.medischescholing.nl
11, Onbekend, -, 6511AS
View all courses