This course is expired

3e Landelijke studiedag Ouderen en Psychiatrie

psychische problemenSociale problemen

Soms gaat ouder worden gepaard met het ontstaan van psychiatrische aandoeningen of verandert de aard van al bestaande aandoeningen. Deze psychische problemen rond het ouder worden vragen om specifieke hulpverlening waardoor u behoefte kunt hebben aan meer kennis over dit thema. Als zorgprofessional in de ouderenzorg kan het u soms ontbreken aan de specifieke kennis die nodig is. Tijdens deze studiedag worden verder verschillende symptomen en...

375
5 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 375
Note :vroegboekkorting € 25 collegakorting € 25 5 deelnemers voor prijs van 4

Professions

Physician Assistant
18 Mar 2020
17 Mar 2021
5 Points
ABC1
Huisarts
18 Mar 2020
17 Mar 2021
5 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
18 Mar 2020
17 Mar 2021
5 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
18 Mar 2020
17 Mar 2021
5 Points
ABC1

Skills

Samenwerken 20 %
Kennis en wetenschap 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %
Description

Omschrijving

Soms gaat ouder worden gepaard met het ontstaan van psychiatrische aandoeningen of verandert de aard van al bestaande aandoeningen. Deze psychische problemen rond het ouder worden vragen om specifieke hulpverlening waardoor u behoefte kunt hebben aan meer kennis over dit thema. Als zorgprofessional in de ouderenzorg kan het u soms ontbreken aan de specifieke kennis die nodig is. Tijdens deze studiedag worden verder verschillende symptomen en stoornissen besproken en krijgt u handvatten voor het herkennen, behandelen en organiseren van zorg binnen de ouderenpsychiatrie.

Programma

Ochtendprogramma studiedag Ouderen en Psychiatrie

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

Henriette opent de dag met een stand van zaken rondom de kennisinfrastructuur voor gerontopsychiatrie in de Wlz, waarbij nader wordt ingegaan op de definitie en omvang van deze doelgroep binnen de Wlz.

Henriëtte van der Roest, Programmahoofd Ouderen Trimbos-instituut 

10.15 uur Signaleren en herkennen van psychiatrische problemen bij ouderen

Introductietoespraak over de recente ontwikkelingen binnen de ouderenpsychiatrie en het signaleren en herkennen van een diversiteit aan psychiatrische stoornissen bij een diversiteit aan ouderen.

Martin Kat, vrijgevestigd ouderenpsychiater en Consulent Ouderenpsychiatrie in zorgcentra en verpleeghuizen.

11.15 uur Gelegenheid voor vragen

11.30 uur Pauze

11.45 uur Autisme bij ouderen

Sylvia Heijnen heeft al jarenlang het onderwerp autisme bij ouderen als aandachtsgebied en heeft onderzoek gedaan op het gebied van screening van autisme op oudere leeftijd met positieve resultaten. Ook als iemand in de tachtig is, heeft een autismediagnose nog zin. Dingen vallen dan eindelijk op hun plek, ook voor de omgeving.

Op het gebied van omgaan met autistische ouderen is er in de ouderenzorg nog veel te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de begeleiding die nodig is bij het aangaan van sociale activiteiten, rekening houden met de aparte manier van informatie verwerken maar ook zingevingsvragen die door autistische mensen anders worden bekeken. Hoe kunnen we de zorg en begeleiding hier het beste op afstemmen? Langzamerhand kan op deze vraag vanuit onderzoek en praktijk antwoorden worden gegeven.

Sylvia Heijnen Kohl, Zorgdirecteur Ouderen bij Mondriaan en Klinisch psycholoog/psychotherapeut

12.45 uur Gelegenheid voor vragen 

13.00 uur Lunchpauze

Middagprogramma met parallelsessies

13.45 uur RONDE 1, keuze uit A of B

A. Een delier herkennen

Omdat de verschijnselen van een delier vaak lijken op de klachten bij een depressie of dementie, is het niet altijd gemakkelijk om de diagnose te stellen. In veel van de gevallen wordt een delier niet (op tijd) opgemerkt. Hoe herken je (eerder) een delier zodat eerder de juiste zorg kan worden verleend?

Cindy Ooijevaar , Verpleegkundig Specialist Intensieve zorg – poli Geriatrie, Noordwest Ziekenhuisgroep

B. Consultatie in psychiatrische zorg voor ouderen

Als zorgprofessionals vastlopen in de zorg en begeleiding van een cliënt en geen handelingsperspectief meer zien, kunnen zij een consultatie aanvragen bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). CCE neemt de zorg niet over, maar is tijdelijk betrokken als onafhankelijk adviseur van zorgprofessionals. Hoe kijkt het CCE naar probleemgedrag, welke complexe problematiek komen zij tegen en welke ondersteuning bieden zij daarin? Hoe werkt zo’n consultatie in de praktijk? Aan de hand van casuïstiek licht Ditty van der Zaag-van Engelen toe wat het CCE bijdraagt aan de psychiatrische zorg voor ouderen.

Ditty van der Zaag-van Engelen, Coördinator consultatietrajecten, Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

14.45 uur Korte pauze en wisseling sessies

15.00 uur RONDE 2, keuze uit C of D

C. “Bij mij doet ze dat nooit”

In situaties van onbegrepen gedrag is er altijd wel iemand die zegt: “Bij mij doet ze dat nooit”. Ook hieruit blijkt dat onze benadering en omgang van grote invloed is op het gedrag van de ander. Hoewel we niet altijd onbegrepen gedrag kunnen oplossen, vinden we vrijwel altijd wel een sleutel om dit gedrag te beïnvloeden.

Aan de hand van stukjes theater en ervaringsoefeningen nemen Jan en Elles je mee in deze zoektocht.

Jan van der Hammen en Elles van Velzen, Ervarea leren door beleven

D. Dementie in eenzaamheid

Wat als iemand met dementie geen ondersteuning ontvangt van familie of vrienden? Het publieke leven is voor hen een grote uitdaging. Dit kan ertoe leiden dat (alleenstaande) mensen met dementie in een isolement raken. Hoe kom je in contact met ouderen die het publieke leven mijden en wellicht zelfs ook professionele ondersteuning buiten de deur houden? Hoe pak je dat aan en welke ondersteuning kan je bieden aan mensen die elke vorm van ondersteuning mijden?

Gerben Jansen, dementieverpleegkundige TWB Thuiszorg met Aandacht en voorzitter vakgroep Dementieverpleegkundigen V&VN Maatschappij en Gezondheid

16.00 uur Einde parallelsessies, plenaire afsluiting in de hoofdzaal

16.15 uur Borrel


Leerdoelen

 • De deelnemer krijgt inzicht in de psychiatrische stoornissen die bij ouderen (kunnen) ontstaan.
 • De deelnemer krijgt inzicht in problemen die bij psychiatrische ouderen (kunnen) ontstaan.
 • De deelnemer krijgt inzicht in welk behandeltype het best aansluit bij welke doelgroep.
 • De deelnemer krijgt inzichten in en oefent met de omgang met ouderen met onbegrepen gedrag.
 • De deelnemer leert wat zijn/haar rol kan zijn bij de zorg voor en behandeling van ouderen met een autismestoornis.
 • De deelnemer leert over en oefent met het omgaan met symptomen van een delier.
 • De deelnemer leert het onderscheid te kunnen maken tussen uitingen van dementie of een depresssie en een delier.
 • De deelnemer krijgt inzicht in hoe het inschakelen van zorgexpertise vorm gegeven kan worden aan complexe problematiek in deze doelgroep.
 • De deelnemer denkt mee over hoe de toekomst van de ouderenpsychiatrie eruit kan komen te zien.
 • De deelnemer krijgt inzicht in hoe zijn/haar gedrag het gedrag van een ouderen met autisme kan beïnvloeden.
 • De deelnemer krijgt handvatten voor de zorg voor de oudere (thuiswonende) eenzame patiënt die kampt met dementie.

Leids Congres Bureau

accreditatie@leidscongresbureau.nl
144, Lammenschansweg,, Leiden, 2321JX