This course is expired

Startmodule kaderopleiding opleiden - 2020

De Startmodule is bedoeld voor nieuwe opleiders. Zij krijgen een ‘basispakket’ aan kennis en vaardigheden aangereikt, waarmee ze worden toegerust om te kunnen starten met de aiosbegeleiding. Daarnaast ook handvatten om sturing te geven aan het leer- en ontwikkelproces als opleider, door onder andere een analyse te maken van hun sterke en minder sterke punten als opleider.

Free
8 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - series

Prices

Free

Professions

Physician Assistant
8 Points
ABC1
Huisarts
8 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
8 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
8 Points
ABC1

Skills

Communicatie 60 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %
Organisatie en financiering 20 %
Description

Omschrijving

De Startmodule is bedoeld voor nieuwe opleiders. Zij krijgen een ‘basispakket’ aan kennis en vaardigheden aangereikt, waarmee ze worden toegerust om te kunnen starten met de aiosbegeleiding. Daarnaast ook handvatten om sturing te geven aan het leer- en ontwikkelproces als opleider, door onder andere een analyse te maken van hun sterke en minder sterke punten als opleider.

Leerdoelen

In de Startmodule komen de volgende leerdoelen aan de orde: 

1.   kunnen creëren van de condities om van een werkplek een leerplek te maken. 

Na afloop:

 • heeft u een beeld van te creëren en/ of te bewaken randvoorwaarden van het opleiden, inclusief het kwaliteitskader en relevante wet- en regelgeving.
 • heeft u zicht op sterke en zwakke kanten van de leerplek van de aios, en heeft u een plan van aanpak voor bewaking en/ of verbetering van de leer/ werkplek.
 • bent u zich bewust van uw beïnvloedingsmogelijkheden om van een werkplek een leerplek te maken.

2.   een start kunnen maken met de begeleiding van het leerproces van de aios en sturing kunnen geven hieraan vanuit uw rol als opleider. Na afloop:

 • heeft u concrete handvatten voor: 
 • het komen tot een leerdoel.
 • het volgen en sturen van het leerproces via directe en systematische observatie en toetsing.
 • het geven van feedback tijdens leergesprekken en nabespreken van toetsen. 
 • kunt u benoemen welke activiteiten u / de aios kan inzetten om het leerproces aankomend jaar te sturen en volgen en kent u bijbehorende kernbegrippen (o.a. IOP, OS, portfolio, leerwerkplan).
 • heeft u geoefend met principes van actief leren.

3.   een start kunnen maken met het sturen van uw eigen leer- en ontwikkelproces als opleider.

Na afloop:

 • kunt u uw motieven benoemen om op te leiden en dit vertalen in een visie op begeleiden.
 • heeft u een beeld van waar u sterk/ minder sterk in bent, kijkend naar de benodigde competenties als opleider.
 • heeft u nagedacht over wat u nodig heeft om op te leiden en heeft u een aanzet gemaakt met uw eigen Individueel Opleidingsplan als Opleider ( IOP-O).

De beschreven doelen dragen positief bij aan de volgende competenties uit het competentieprofiel van de opleider (CHVG, 2008):

0.Is rolmodel voor de competenties van de SO

1.1.Realiseert een constructief werk-leerklimaat

2.1.Realiseert een evenwichtige en uitdagende werk- leerplek

2.3 Beoordeelt resultaten en adviseert over de consequenties van de voortgang

3.2 Stemt het eigen handelen af met andere betrokkenen bij de ondersteuning van de aios

4.1.Organiseert personeelsinzet, middelen en informatiestromen zo, dat werken en leren efficiënt verlopen

4.2.Handelt volgens relevante wet- en regelgeving 

5.1.Beschouwt het opleiderschap als een wezenlijk aspect van de eigen professie

5.2.Werkt systematisch en doelgericht aan verbetering van het eigen beroepsmatig functioneren*

*   in geval van werken met opleidingsgroepen: verbreed tot het totale functioneren van de opleidingsgroep.

 

Stichting Schola Medica

onderwijs@scholamedica.nl
0302273000
750, Orteliuslaan, Utrecht, 3528BB