This course is expired

EKC-vervolgcursus Werk en gezondheid

Opzet EKC-vervolgcursus: Werk en gezondheid Huisartsen staan in het centrum van de eerstelijns gezondheidszorg. De zorg voor de patiënt gaat daarbij steeds verder. In de richting van preventie, maar ook in de richting van gezond functioneren. Werk is een belangrijke determinant van gezondheid. Zowel werk als het ontbreken ervan kan leiden tot fysieke of psychische klachten en vormt daarmee een belangrijk deel van de context van de patiënt....

195
4 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 195

Professions

Physician Assistant
30 Jan 2020
28 Feb 2022
4 Points
ABC1
Huisarts
30 Jan 2020
28 Feb 2022
4 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
30 Jan 2020
28 Feb 2022
4 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
30 Jan 2020
28 Feb 2022
4 Points
ABC1
Description

Omschrijving

Opzet EKC-vervolgcursus: Werk en gezondheid

Huisartsen staan in het centrum van de eerstelijns gezondheidszorg. De zorg voor de patiënt gaat daarbij steeds verder. In de richting van preventie, maar ook in de richting van gezond functioneren.


Werk is een belangrijke determinant van gezondheid. Zowel werk als het ontbreken ervan kan leiden tot fysieke of psychische klachten en vormt daarmee een belangrijk deel van de context van de patiënt. Het is dan ook van belang dat de huisarts het werk van de patiënt kent en alert is op een mogelijke wisselwerking tussen werk en gezondheid. De huisarts heeft een signalerende taak ten aanzien van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en werkt waar nodig samen met de bedrijfsarts.


In een door LHV, NVAB, NHG en KNMG opgestelde consensusverklaring wordt onderschreven dat zowel huisartsen als bedrijfsartsen in goede samenwerking zullen bijdragen aan het behoud van of terugkeer naar geschikt werk van degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.


In deze nascholing richten we ons op de zorg die de huisarts kan bieden aan alle werkenden, betaald of onbetaald. En we gaan ook nog een stapje in de richting van wat de huisarts (of in de toekomst misschien een praktijkondersteuner) kan doen en de meerwaarde van arbo-curatieve samenwerking. Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met het NVAB.


Uiteindelijk gaat de deelnemer naar huis met nieuwe inspiratie voor nascholing zijn/haar eigen toetsgroep.

Programma

Programma van de cursus

  • Inleiding aan de hand van casuïstiek
  • Wat kan een huisarts/bedrijfsarts: discussie aan de hand van stellingen
  • Werk opnemen in je anamnese; oefening in kleine groepjes
  • Wat staat er in de LESA?
  • Wat kan ik hiermee in mijn toetsgroep?


08.30 - 09.00 uur Ontvangst

09.00 - 10.45 uur Cursus Werk en gezondheid

10.45 - 11.00 uur Pauze

11.00 - 13.00 uur Vervolg cursus

13.00 - 13.30 uur Lunch


Tijdens de cursus is er ruimte voor algemene vragen met betrekking tot de EKC functie.

Leerdoelen

Waarom deelnemen?

  • Werk gerelateerde klachten komen steeds meer voor in mijn praktijk en ik wil mijn kennis over beroepsziekten en arbeidsongeschiktheid verbreden.
  • Ik wil meer inzicht in de meerwaarde van arbo-curatieve samenwerking in de huisartsenzorg.
  • Ik wil mij verdiepen in de samenwerking met bedrijfsartsen en ik wil handvatten hoe deze samenwerking vorm te geven in mijn toetsgroep.

LINKH

info@linkh.nl
2724, Postbus, Amersfoort, 3800GG