This course is expired

Effectief communiceren met laaggeletterden

Achtergrond In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen (van 16 jaar en ouder) laaggeletterd. Iets meer dan de helft van de laaggeletterden is autochtoon Nederlander; één op de drie heeft een niet-westerse achtergrond en Nederlands als tweede taal. Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies. Dit kan gevolgen hebben voor het juiste medicijngebruik of de therapietro...

220
3 Points
Nascholing
Incompany
Prices
Regular € 220
Note :De opgegeven deelnemerspijs (training, inclusief terugkombijeenkomst) is van toepassing op trainingen op de Pharos-locatie (= open inschrijving voor individuele deelnemers). Er wordt gewerkt met een trainingsacteur. Prijsopgave voor incompany trainingen op aanvraag.
Professions
Physician Assistants
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Heelkunde (chirurg)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Obstetrie en gynaecologie (gynaecoloog)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Psychiatrie (psychiater)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Interne geneeskunde (internist)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Arbeid en gezond - bedrijfsgeneeskunde
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Maatschappij en gezondheid
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Sportgeneeskunde
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Medische microbiologie (arts-microbioloog)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Orthopedie (orthopeed)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Radiologie (radioloog)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Revalidatiegeneeskunde (revalidatiearts)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Cardiologie (cardioloog)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Neurologie (neuroloog)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Dermatologie en venerologie (dermatoloog)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Plastische chirurgie (plastisch chirurg)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Maag-darm-leverziekten (maag-darm-leverarts)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Anesthesiologie (anesthesioloog)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Keel-, neus- en oorheelkunde (kno-arts)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Kindergeneeskunde (kinderarts)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Radiotherapie (radiotherapeut)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Longziekten en tuberculose (longarts)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Klinische geriatrie (klinisch geriater)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Nucleaire geneeskunde (nucleair geneeskundige)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Urologie (uroloog)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Pathologie (patholoog)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Oogheelkunde (oogarts)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Reumatologie (reumatoloog)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Klinische chemie (arts klinische chemie)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Neurochirurgie (neurochirurg)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Klinische genetica (klinisch geneticus)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Artsen | Cardio-thoracale chirurgie
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Skills
Medische handelen 20 %
Communicatie 80 %
Description

Omschrijving

Opzet

De training wordt verzorgd door ervaren zorgprofessionals/trainers of communicatietrainers, waarin wordt samengewerkt met een trainingsacteur. In de trainingen worden interactieve werkvormen gebruikt en staan eigen praktijkvoorbeelden centraal.

De training is gericht op het verwerven van kennis over en bewustwording van de relatie tussen laaggeletterdheid en communicatie, gezondheid en gezondheidsgedrag van patiënten en op het verwerven van gespreksvaardigheden voor de communicatie met laaggeletterden en anderstaligen.


Doelgroep

Diverse beroepsdisciplines uit de huisartspraktijk (huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, verpleegkundig specialisten en doktersassistente) en ook andere zorgverleners uit de eerste lijn (verloskundigen) kunnen hieraan deelnemen. Ook voor andere zorgprofessionals is deze training relevant; de informatie over laaggeletterheid en lage gezondheidsvaardigheden is ook bruikbaar voor paramedici, specialisten of anderen. Door het aanpassen van het rollenspel kan de aansluiting bij de werkpraktijk worden gevonden.


Inleiding

Achtergrond

In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen (van 16 jaar en ouder) laaggeletterd. Iets meer dan de helft van de laaggeletterden is autochtoon Nederlander; één op de drie heeft een niet-westerse achtergrond en Nederlands als tweede taal. Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies.

Dit kan gevolgen hebben voor het juiste medicijngebruik of de therapietrouw. Er wordt door deze groep ook minder vaak gebruik gemaakt van preventieve screening voor ziekten. Diagnoses voor ziekten worden vaker in een later stadium vastgesteld. Er is voor diverse ziekten een hogere prevalentie vastgesteld.

Door de beperkte gezondheidsvaardigheden en de beheersing van het Nederlands zijn zij minder goed in staat tot zelfmanagement.

Wanneer zorgverleners zich bewust zijn van en kennis verwerven over de invloed van lage scholing op de basisvaardigheden, leerstijl en het abstractieniveau van patiënten, en zij de vaardigheden ontwikkelen om de communicatie aan te passen aan het niveau van de patiënt, kan de zorg voor deze patiënten verbeteren. Tevens leidt het ertoe dat de zorgverleners zelf de communicatie met laaggeletterden als minder complex en tijdrovend ervaren.

Leerdoelen

Leerdoelen

  • De deelnemer kent de begrippen ‘laaggeletterd’, ‘laaggeschoold’ en ‘lage gezondheidsvaardigheden’;
  • De deelnemer kan ‘laaggeletterdheid’ en patiënten met lage gezondheidsvaardigheden herkennen;
  • De deelnemer is zich bewust van de invloed van een lage scholingsachtergrond op basisvaardigheden, leerstijl en abstractieniveau van de patiënt;
  • De deelnemer kan de communicatie aanpassen aan laaggeletterde patiënten;
  • De deelnemer kent het belang van eenvoudig voorlichtingsmateriaal en oefent in de toepassing ervan;
  • De deelnemer is bekend met de terugvraagmethode en kan deze toepassen.

 

Stichting Pharos
training@pharos.nl
620, Arthur van Schendelstraat, Utrecht, 3511MJ