This course is expired

Effectief communiceren met laaggeletterden

Achtergrond In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen (van 16 jaar en ouder) laaggeletterd. Iets meer dan de helft van de laaggeletterden is autochtoon Nederlander; één op de drie heeft een niet-westerse achtergrond en Nederlands als tweede taal. Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies. Dit kan gevolgen hebben voor het juiste medicijngebruik of de therapietro...

220
3 Points
Nascholing
Incompany
Prices
Regular € 220
Note :De opgegeven deelnemerspijs (training, inclusief terugkombijeenkomst) is van toepassing op trainingen op de Pharos-locatie (= open inschrijving voor individuele deelnemers). Er wordt gewerkt met een trainingsacteur. Prijsopgave voor incompany trainingen op aanvraag.
Professions
Physician Assistants
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Arts
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Huisarts
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Chirurg (heelkunde)
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Gynaecoloog
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Psychiater
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Specialist ouderengeneeskunde
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Internist
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Bedrijfsarts
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Arts maatschappij en gezondheid
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Sportarts
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Verzekeringsarts
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Arts microbioloog
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Orthopeed
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Radioloog
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Revalidatiearts
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Cardioloog
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Neuroloog
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Dermatoloog
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Plastisch chirurg
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Anesthesioloog
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Kno-arts
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Kinderarts
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Radiotherapeut
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Longarts
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Klinisch geriater
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Nucleair geneeskundige
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Uroloog
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Patholoog
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Oogarts
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Reumatoloog
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Arts klinische chemie
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Neurochirurg
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Klinisch geneticus
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Cardiothoracaal chirurg
20 Jan 2020
19 Jan 2021
3 Points
ABAN
Skills
Medische handelen 20 %
Communicatie 80 %
Description

Omschrijving

Opzet

De training wordt verzorgd door ervaren zorgprofessionals/trainers of communicatietrainers, waarin wordt samengewerkt met een trainingsacteur. In de trainingen worden interactieve werkvormen gebruikt en staan eigen praktijkvoorbeelden centraal.

De training is gericht op het verwerven van kennis over en bewustwording van de relatie tussen laaggeletterdheid en communicatie, gezondheid en gezondheidsgedrag van patiënten en op het verwerven van gespreksvaardigheden voor de communicatie met laaggeletterden en anderstaligen.


Doelgroep

Diverse beroepsdisciplines uit de huisartspraktijk (huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, verpleegkundig specialisten en doktersassistente) en ook andere zorgverleners uit de eerste lijn (verloskundigen) kunnen hieraan deelnemen. Ook voor andere zorgprofessionals is deze training relevant; de informatie over laaggeletterheid en lage gezondheidsvaardigheden is ook bruikbaar voor paramedici, specialisten of anderen. Door het aanpassen van het rollenspel kan de aansluiting bij de werkpraktijk worden gevonden.


Inleiding

Achtergrond

In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen (van 16 jaar en ouder) laaggeletterd. Iets meer dan de helft van de laaggeletterden is autochtoon Nederlander; één op de drie heeft een niet-westerse achtergrond en Nederlands als tweede taal. Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies.

Dit kan gevolgen hebben voor het juiste medicijngebruik of de therapietrouw. Er wordt door deze groep ook minder vaak gebruik gemaakt van preventieve screening voor ziekten. Diagnoses voor ziekten worden vaker in een later stadium vastgesteld. Er is voor diverse ziekten een hogere prevalentie vastgesteld.

Door de beperkte gezondheidsvaardigheden en de beheersing van het Nederlands zijn zij minder goed in staat tot zelfmanagement.

Wanneer zorgverleners zich bewust zijn van en kennis verwerven over de invloed van lage scholing op de basisvaardigheden, leerstijl en het abstractieniveau van patiënten, en zij de vaardigheden ontwikkelen om de communicatie aan te passen aan het niveau van de patiënt, kan de zorg voor deze patiënten verbeteren. Tevens leidt het ertoe dat de zorgverleners zelf de communicatie met laaggeletterden als minder complex en tijdrovend ervaren.

Leerdoelen

Leerdoelen

  • De deelnemer kent de begrippen ‘laaggeletterd’, ‘laaggeschoold’ en ‘lage gezondheidsvaardigheden’;
  • De deelnemer kan ‘laaggeletterdheid’ en patiënten met lage gezondheidsvaardigheden herkennen;
  • De deelnemer is zich bewust van de invloed van een lage scholingsachtergrond op basisvaardigheden, leerstijl en abstractieniveau van de patiënt;
  • De deelnemer kan de communicatie aanpassen aan laaggeletterde patiënten;
  • De deelnemer kent het belang van eenvoudig voorlichtingsmateriaal en oefent in de toepassing ervan;
  • De deelnemer is bekend met de terugvraagmethode en kan deze toepassen.

 

Stichting Pharos
training@pharos.nl
http://www.pharos.nl
620, Arthur van Schendelstraat, Utrecht, 3511MJ
View all courses