This course is expired

NHG StiP-cursus Diabetes Jaargesprek: Van jaarcontrole naar jaargesprek – het protocol voorbij

De eerstelijns diabeteszorg in Nederland is sterk protocollair. Toch bepaalt vooral de manier waarop mensen zelf tegen hun diabetes aankijken de wijze waarop ze met hun ziekte omgaan. Vast staat, dat ook persoonlijke voorkeuren, de steun van de omgeving, iemands financiële mogelijkheden, kortom: de context, daarbij een belangrijke rol spelen. Het doel van de diabetesbehandeling en wat daarvoor nodig is, dient daarom samen met de...

152
4 Points
Nascholing
Physical course - single
Prices
Regular € 152
Professions
Physician Assistants
12 Jan 2020
31 Jan 2022
4 Points
ABC1
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
12 Jan 2020
31 Jan 2022
4 Points
ABC1
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
12 Jan 2020
31 Jan 2022
4 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
12 Jan 2020
31 Jan 2022
4 Points
ABC1
Description

Omschrijving

De eerstelijns diabeteszorg in Nederland is sterk protocollair. Toch bepaalt vooral de manier waarop mensen zelf tegen hun diabetes aankijken de wijze waarop ze met hun ziekte omgaan. Vast staat, dat ook persoonlijke voorkeuren, de steun van de omgeving, iemands financiële mogelijkheden, kortom: de context, daarbij een belangrijke rol spelen. Het doel van de diabetesbehandeling en wat daarvoor nodig is, dient daarom samen met de patiënt te worden vastgesteld. Daarvoor dient het diabetes-jaargesprek, dat door de Nederlandse Diabetes Federatie is ontwikkeld. Het gesprek blijkt in de praktijk goed haalbaar, het activeert patiënten en het draagt er bewezen toe bij dat persoonsgebonden factoren de behandeling mede bepalen. Gedeelde besluitvorming blijkt mogelijk in 80-90%.

Inmiddels hebben zowel de Europese als de Amerikaanse diabetesorganisaties het jaargesprek tot ‘state-of-the-art’ verklaard.

Het jaargesprek vraagt om een andere manier van werken. Het gespreksmodel faciliteert om de wensen en mogelijkheden van patiënt in zijn eigen context op tafel te krijgen. Juíst de huisartsen die bij de klassieke ‘jaarcontrole’ hun toegevoegde waarde niet meer zien, zullen die meerwaarde weer ervaren tijdens het voeren van dit gesprek. Het biedt een uitgelezen mogelijkheid om persoonlijke, integrale en continue zorg te verlenen. Luisteren wordt weer belangrijker dan afvinken.

Het NHG organiseert een 4 uur durende nascholing waarin u de achtergronden en opbouw van het gespreksmodel leert kennen en actief oefent met het voeren van een jaargesprek.

Wie moderne persoonsgerichte diabeteszorg wil verlenen mag deze nascholing niet missen.


NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL