Basismodule reizigersadvisering voor huisartsen

Als arts in de reizigersadvisering werk je samen met de doktersassistent of de praktijkondersteuner. Maar uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor de reizigersadviezen die gegeven worden. Wil je inzicht krijgen in de achtergronden van de belangrijkste infectieziekten op reis? Wil je meer leren over immuniseren, adviseren en malariaprofylaxe? Doe dan deze praktijkgerichte, LCR geaccrediteerde module.

820
12 Points
Nascholing
Incompany
Prices
Regular € 820
Professions
Physician Assistants
12 Points
ABC1
Huisarts
12 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
12 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
12 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 100 %
Description

Omschrijving

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Wanneer je voor korte of lange termijn in het buitenland verblijft, zijn daar gezondheidsrisico’s aan verbonden. In deze tweedaagse module leer je hoe je als arts jouw cliënten daarover adviseert. Je gaat in op de gezondheidssituatie van de reiziger zelf, en ook op de omstandigheden waaronder gereisd wordt. Je frist je kennis over het immuunsysteem en de werking van vaccins op. Daarnaast leer je over hoogteziekte en de potentiële gezondheidsrisico’s van het reizen per vliegtuig.

Reizigersadvisering is grotendeels geprotocolleerd. In de praktijk kun je echter vragen krijgen waar de protocollen geen eenduidig antwoord op geven. In deze module krijg je de nodige achtergrondkennis en diepgang waarmee je in individuele gevallen kunt adviseren. Bijvoorbeeld over de voor- en nadelen van chemoprofylaxe, vaccins en andere medicatie.

Tevens besteden we in deze module aandacht aan de kwaliteitsaspecten verbonden aan de organisatie van een professioneel reizigersspreekuur. De leerstof wordt behandeld in de vorm van interactieve presentaties. Aan de hand van praktijkvoorbeelden oefen je de uitwerking van reizigersadviezen.

Na succesvolle afronding van deze module ontvang je een certificaat van de NSPOH. Voor registratie als erkend reizigersgeneeskundig huisarts bij het LCR heb je behalve dit certificaat ook voldoende praktijkervaring nodig. Voor huisartsen die de indicatiestelling voor gele koortsvaccinaties verrichten, is een registratie als reizigersgeneeskundige verplicht.

Meer informatie over de exacte voorwaarden voor registratie kun je krijgen via het LCR.

Inleiding

Als arts in de reizigersadvisering werk je samen met de doktersassistent of de praktijkondersteuner. Maar uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor de reizigersadviezen die gegeven worden. Wil je inzicht krijgen in de achtergronden van de belangrijkste infectieziekten op reis? Wil je meer leren over immuniseren, adviseren en malariaprofylaxe? Doe dan deze praktijkgerichte, LCR geaccrediteerde module.

Leerdoelen

Na afloop van deze tweedaagse module:

  • kun je een inschatting maken van het risico dat een individuele reiziger loopt op een bepaalde bestemming.
  • kun je op basis van de LCR richtlijnen een advies op maat maken voor deze reiziger.
  • kun je onderscheid maken in adviezen die je zélf kunt geven tijdens een (reizigers)spreekuur en adviezen die door specialistische centra gegeven moeten worden.
  • heb je inzicht in kwaliteitsbewaking – zowel professioneel als klantgericht.
NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health)
info@nspoh.nl
http://www.nspoh.nl
Churchilllaan 11, 10e, etage, Utrecht, 3527GV
View all courses