PIN 23-3 Complexe zorg

psychische problemen

Complexe zorg vraagt om meer dan een ziektegerichte aanpak. Vooral de context van de patiënt bepaalt de complexiteit. Uiteindelijk is het doel van de zorg het verbeteren van het algehele welzijn van de patiënt. De wensen, behoeften en mogelijkheden van de patiënt zijn daarom richtinggevend bij de te maken keuzes. Complexe zorg vraagt dus om een persoonsgerichte aanpak. Daarnaast vraagt het ook om regie en coördinatie als...

35
2 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Regular € 35
Note :€ 215,00 Ledenprijs Niet-leden € 270,00 AIOS € 107,50 Niet-leden zonder PIN-abonnement betalen de vaste prijs van € 34,51 Ledenprijs Niet-leden € 49,30 AIOS € 34,51 POH € 34,51
Professions
Physician Assistants
2 Points
ABC1
Huisarts
2 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Skills
Communicatie 40 %
Maatschappelijk handelen en preventie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %
Description

Omschrijving

Complexe zorg vraagt om meer dan een ziektegerichte aanpak. Vooral de context van de patiënt bepaalt de complexiteit. Uiteindelijk is het doel van de zorg het verbeteren van het algehele welzijn van de patiënt. De wensen, behoeften en mogelijkheden van de patiënt zijn daarom richtinggevend bij de te maken keuzes. Complexe zorg vraagt dus om een persoonsgerichte aanpak. Daarnaast vraagt het ook om regie en coördinatie als verschillende disciplines bij de zorg betrokken zijn. 
De e-learning sluit aan op het thema van het NHG-congres 2019 ‘Relax, ’t is gewoon complex’. Verschillende tools die in het congres aan bod zijn gekomen worden verder uitgewerkt in deze e-learning. 

NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
http://www.nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL