This course is expired

Van Neuropsychologisch onderzoek naar de praktijk

Van neuropsychologisch onderzoek naar de praktijk (NPO), één dag Neuropsychologische functiestoornissen treden vaak op na hersenbeschadiging (CVA, trauma) en kunnen de oorzaak zijn van veel problemen in het dagelijks leven: moeite met aankleden, verdwalen, angst in een vreemde omgeving, onbegrepen gedrag etc. Het goed in kaart brengen van deze stoornissen is daarom van groot belang. Veelal wordt er door een psycholoog een neuropsychologisch...

225
6 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 225
Note :30 inschrijfgeld 195 cursusgeld

Professions

Physician Assistant
10 Oct 2019
09 Oct 2020
6 Points
ABC1
Huisarts
10 Oct 2019
09 Oct 2020
6 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
10 Oct 2019
09 Oct 2020
6 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
10 Oct 2019
09 Oct 2020
6 Points
ABC1

Skills

Medische handelen 40 %
Kennis en wetenschap 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %
Description

Omschrijving


Inleiding

Van neuropsychologisch onderzoek naar de praktijk (NPO), één dag

Neuropsychologische functiestoornissen treden vaak op na hersenbeschadiging (CVA, trauma) en kunnen de oorzaak zijn van veel problemen in het dagelijks leven: moeite met aankleden, verdwalen, angst in een vreemde omgeving, onbegrepen gedrag etc. Het goed in kaart brengen van deze stoornissen is daarom van groot belang. Veelal wordt er door een psycholoog een neuropsychologisch onderzoek (NPO) afgenomen waarna de bevindingen met betrokken teamleden worden gedeeld. Op deze cursusdag wordt, mede aan de hand van talrijke praktische voorbeelden, uitleg gegeven over neuropsychologische functiestoornissen in relatie tot het interpreteren van bevindingen en conclusies uit neuropsychologisch onderzoek. Bedoeld voor alle disciplines die werken met mensen met hersenbeschadiging.

Programma

09:30 Inleiding en toetsing van zelfstudie

10:30 Achtergronden en visie op het neuropsychologisch onderzoek: een overzicht van neuropsychologische stoornissen na hersenbeschadiging, de rol van het neuropsychologisch onderzoek binnen de diagnostiek en aanpak van de problemen van de patiënt. Van observatie en screening naar specifiek onderzoek en het belang het individu. ‘Welke discipline doet wat binnen de neurorevalidatie?’

11:15 Het neuropsychologisch onderzoek: een overzicht van gangbare neuropsychologische testen en het onderscheid op functie-, activiteiten- en participatieniveau (o.a. over ecologische validiteit). Het belang van observaties bij testafname. Test versus dagelijks leven. De rol van psycho- educatie aan patiënt en naasten.

12:30 Lunch (wordt door ITON verzorgd)

13:15 Het neuropsychologisch onderzoek (vervolg) Het oriënterend neuropsychologisch onderzoek

14:10 Casuïstiek: bevindingen uit het neuropsychologisch onderzoek worden gekoppeld aan het dagelijks functioneren van de patiënt/ cliënt. Inbreng van casusvoorbeelden door cursisten.

15:30 Toets met nabespreking

16:15 Evalutie, certificaatuitreiking

ITON

info@stichtingiton.nl
7, Leliestraat, C, Haarlem, 2011BL