This course is expired

Nieuwe middelen in de type 2 diabetes richtlijnen

Endocrien/metabool

In 2018 zijn er nieuwe richtlijnen verschenen voor de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2 in de eerste- en de tweede lijn. Deze richtlijnen zijn in nauw overleg geschreven en geven helderheid hoe het beleid voor iedere individuele patiënt in de eerste en de tweede lijn eruitziet.

Free
2 Points
Nascholing
Physical course - single
Prices
Free
Note :nvt
Professions
Physician Assistants
01 Oct 2019
30 Sep 2020
2 Points
ABC1
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
01 Oct 2019
30 Sep 2020
2 Points
ABC1
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
01 Oct 2019
30 Sep 2020
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
01 Oct 2019
30 Sep 2020
2 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 60 %
Kennis en wetenschap 40 %
Description

Omschrijving

Tijdens deze nascholing wordt uitgebreid stil gestaan bij de herziene NHG richtlijn, de verschillen ten opzichte van de vorige richtlijn, de nieuwe behandelopties en de gevolgen voor uw dagelijkse praktijk. Daarnaast zal door een lokale internist de richtlijn voor patiënten in de tweede lijn toegelicht worden. Op basis van patiëntencasuïstiek zullen de richtlijnen besproken en bediscussieerd worden en kunt het de opgedane kennis in de praktijk brengen.

Inleiding

In 2018 zijn er nieuwe richtlijnen verschenen voor de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2 in de eerste- en de tweede lijn. Deze richtlijnen zijn in nauw overleg geschreven en geven helderheid hoe het beleid voor iedere individuele patiënt in de eerste en de tweede lijn eruitziet.

Programma

18.30 - 19.00 uur Ontvangst en registratie

19.00 – 20.00 uur Presentatie met casuïstiek

20.00 – 20.15 uur Pauze

20.15 – 21.00 uur Vervolg presentatie met casuïstiek

21.00 – 21.15 uur Conclusie en afsluiting

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze nascholing is de deelnemer volledig op de hoogte van de wijzigingen in de meest recente richtlijnen:

- De NHG streefwaarden

- Het NHG stappenplan

- De nieuwe opties in het NHG stappenplan 2018

- De nieuwe opties in de ''overige middelen'' in het NHG stappenplan

Daarnaast begrijpt de deelnemer de overwegingen voor toevoeging van nieuwe middelen in de NIV richtlijn door de internist.

Boehringer Ingelheim BV (Medclass)
Boehringer Ingelheim is een wereldwijde groep van bedrijven welke vele culturen en verschillende samenlevingen omarmt. Meer informatie over de financiële hoofdlijnen, de bedrijfsvisie, de organisatie, het managementteam en de geschiedenis van het bedrijf.
medinfo.nl@boehringer-ingelheim.com
8002255889
6, Comeniusstraat, Alkmaar, 1817 MS