This course is expired

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek

Doelgroep: artsen die actief betrokken zijn bij het onderwijs aan AIOS en/of coassistenten. Het doel van de training is om docenten voor te bereiden op hun begeleidende taken op de werkplek. De training is gericht op het verwerven van inzichten in de uitgangspunten van beoordelen en toetsen in de klinische praktijk, en de onderzoeksbevindingen hieromtrent. Belangrijke elementen van de training zijn het oefenen van specifieke vaardigheden...

250
6 Points
Nascholing
Physical course - single
Prices
Regular € 250
Note :Het leerhuis/ opleidingsbureau kan contact opnemen met de opleidingscoördinatie over inhoud en planning van trainingen. De trainingen worden afgenomen voor groepen van minimaal 6 tot maximaal 10 deelnemers. De kosten worden per training in rekening gebracht: €2500,-- inclusief trainingsmateriaal.
Professions
Physician Assistants
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Arts
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Huisarts
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Chirurg (heelkunde)
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Gynaecoloog
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Psychiater
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Specialist ouderengeneeskunde
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Internist
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Bedrijfsarts
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Arts maatschappij en gezondheid
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Sportarts
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Verzekeringsarts
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Arts microbioloog
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Orthopeed
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Radioloog
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Revalidatiearts
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Cardioloog
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Neuroloog
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Dermatoloog
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Plastisch chirurg
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Anesthesioloog
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Kno-arts
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Kinderarts
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Radiotherapeut
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Longarts
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Klinisch geriater
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Nucleair geneeskundige
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Uroloog
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Patholoog
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Oogarts
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Reumatoloog
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Arts klinische chemie
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Neurochirurg
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Klinisch geneticus
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Cardiothoracaal chirurg
01 Oct 2019
30 Sep 2020
6 Points
ABAN
Skills
Samenwerken 20 %
Communicatie 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %
Description

Omschrijving

Werkwijze

Tijdens deze training wordt interactief gewerkt in kleine groepen van minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Er wordt gewerkt met wisselende werkvormen: informatieoverdracht, veel oefenen, leergesprekken en discussies met hulp van voorbeelden uit de directe beroepspraktijk (beeldmateriaal en schriftelijke casuïstiek).

De trainingen worden standaard verzorgd door twee trainers. Een trainer uit de directe klinische praktijk en een trainer vanuit onderwijskundige invalshoek. De training wordt op locatie uitgevoerd in een daarvoor gefaciliteerde omgeving.

Doelgroep

Een (heterogene) groep artsen in de rol van opleider van aios en of co-assistenten binnen een opleidingsziekenhuis of een specifieke groep artsen die in OOR-verband gaan trainen.

Duur een dag

In de opbouw van het programma verdient het de voorkeur te starten met een tweedaagse training Klinisch opleiden: basisvaardigheden.


 

Inleiding

Doelgroep: artsen die actief betrokken zijn bij het onderwijs aan AIOS en/of coassistenten.

Het doel van de training is om docenten voor te bereiden op hun begeleidende taken op de werkplek. De training is gericht op het verwerven van inzichten in de uitgangspunten van beoordelen en toetsen in de klinische praktijk, en de onderzoeksbevindingen hieromtrent. Belangrijke elementen van de training zijn het oefenen van specifieke vaardigheden behorende bij Kort Klinisch Beoordelen (KKB), 360-graden feedback, het optimaal gebruik van het portfolio en het houden van voortgangsgesprekken.

Leerdoelen

Doelstelling:

  • Optimaliseren van de rol als beoordelaar in de klinische setting
  • Verwerven van inzichten in de uitgangspunten bij toetsen op de werkplek
  • Kennismaken en intensief oefenen met de beoordelinginstrumenten: Kort Klinisch Beoordelen (KKB), 360 graden feedback, portfolio en voortgangsgesprekken.
Universiteit Maastricht, O&O
C.Salemans@MaastrichtUniversity.nl
http://www.maastrichtuniversity.nl/fhml/educ
60, Universiteitssingel, Maastricht, 6229ER