This course is expired

Workshop 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers

Vluchtelingen kunnen als gevolg van traumatische ervaringen met ernstige psychische klachten kampen. Zij maken, vergeleken met de algemene bevolking, vaker gebruik van de gezondheidszorg. Dit betekent dat ook huisartsen te maken kunnen krijgen met posttraumatische klachten, waaronder posttraumatische stressstoornis (PTSS), die mede in verband met hun culturele kleuring, moeilijk te diagnosticeren zijn. In deze workshop wordt o.a. aandacht...

145
3 Points
Nascholing
Physical course - single
Prices
Regular € 145
Professions
Physician Assistants
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Artsen
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Artsen | Heelkunde (chirurg)
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Gynaecoloog
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Psychiater
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Artsen | Interne geneeskunde (internist)
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Artsen | Arbeid en gezond - bedrijfsgeneeskunde
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Artsen | Maatschappij en gezondheid
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Sportarts
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Artsen | Arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Arts microbioloog
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Orthopeed
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Radioloog
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Revalidatiearts
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Cardioloog
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Neuroloog
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Dermatoloog
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Plastisch chirurg
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Anesthesioloog
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Kno-arts
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Kinderarts
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Radiotherapeut
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Longarts
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Klinisch geriater
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Nucleair geneeskundige
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Uroloog
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Patholoog
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Oogarts
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Reumatoloog
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Arts klinische chemie
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Neurochirurg
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Klinisch geneticus
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Cardiothoracaal chirurg
17 Sep 2019
16 Sep 2020
3 Points
ABAN
Skills
Medische handelen 20 %
Kennis en wetenschap 40 %
Communicatie 40 %
Description

Omschrijving

Doelstellingen

Aan het eind van de workshop:

- kunnen de deelnemers signalen van psychotrauma (waaronder PTSS) herkennen en interpreteren 

 bij vluchtelingen en niet-westerse patiënten, zodat effectief kan worden doorverwezen.

- hebben de deelnemers kennis over culturele factoren op posttraumatische klachten

- weten de deelnemers welke verwijsmogelijkheden er zijn en kunnen eerstelijnsinterventie 

  toepassen.

 

Inleiding

Vluchtelingen kunnen als gevolg van traumatische ervaringen met ernstige psychische klachten kampen. Zij maken, vergeleken met de algemene bevolking, vaker gebruik van de gezondheidszorg. Dit betekent dat ook huisartsen te maken kunnen krijgen met posttraumatische klachten, waaronder posttraumatische stressstoornis (PTSS), die mede in verband met hun culturele kleuring, moeilijk te diagnosticeren zijn. In deze workshop wordt o.a. aandacht besteed aan de juridische en maatschappelijke context van vluchtelingen in Nederland (procedures, opvang) en aan signaleren en diagnostiek van de gevolgen van psychotrauma bij deze doelgroep. Tevens wordt stil gestaan bij verwijsmogelijkheden en eerstelijns interventies die ter overbrugging kunnen worden toegepast.

Health[e]Foundation
info@healthefoundation.eu