PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement

CirculatoriusCardiovasculair risicocardiovasculair risicomanagementnhg-standaard

Cardiovasculair risicomanagement: voor patiënt én arts een investering in de toekomst. Deze PIN is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) (mei 2019).

33.6
2 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Regular € 33.6
Note :Niet-leden € 48,00 AIOS € 33,60 POH € 33,60
Discounts
€ 0
Members Only
Professions
Physician Assistants
Date unknown
2 Points
ABC1
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Date unknown
2 Points
ABC1
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
Date unknown
2 Points
ABC1
Artsen | Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
Date unknown
2 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 20 %
Communicatie 40 %
Maatschappelijk handelen en preventie 40 %
Description

Cardiovasculair risicomanagement is individueel maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met patiëntgebonden factoren zoals leeftijd, kwetsbaarheid, morbiditeit, motivatie en mogelijkheden om leefstijl te veranderen en motivatie om medicatie te gaan gebruiken.


De in mei 2019 herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) bevat daarom minder pasklare antwoorden, maar juist meer overwegingen en nuanceringen. De inhoud van deze richtlijn is identiek aan die van de Multidisciplinaire richtlijn (MDR) Cardiovasculair risicomanagement. Deze MDR is gezamenlijk opgesteld door het NHG, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, in samenspraak met patiëntenvertegenwoordigers. Het doel van deze gemeenschappelijke richtlijn is dat alle hulpverleners een eenduidig beleid voeren, onafhankelijk van de vraag wie de hoofdbehandelaar is.


Inleiding

Cardiovasculair risicomanagement: voor patiënt én arts een investering in de toekomst. Deze PIN is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) (mei 2019).


Leerdoelen

Na het doornemen van deze PIN:

  • kent u de belangrijkste wijzigingen in CVRM ten opzichte van de vorige NHG-Standaard;
  • kunt u een risicoprofiel opstellen en een risicoschatting maken;
  • weet u bij wie het van belang is om een risicoprofiel op te stellen;
  • weet u welke niet-medicamenteuze adviezen u kunt geven;
  • weet u met welke specifieke patiëntengroepen u rekening moet houden;
  • kent u het medicamenteuze beleid- en het controlebeleid.NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL