Postmortaal interval

Werk je als forensisch arts of als huisarts? Dan ben je bekend met postmortale verschijnselen en Henssge om tot een postmortaal interval te komen. Maar hoe accuraat zijn deze verschijnselen en methode? Als je een antwoord wilt op deze vraag, doe dan deze eendaagse module.

410
6 Points
Nascholing
Incompany
Prices
Regular € 410
Professions
Physician Assistants
6 Points
ABC1
Huisarts
6 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
6 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
6 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 60 %
Kennis en wetenschap 40 %
Description

Omschrijving

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.


Postmortaal interval is de richtlijn die beschrijft hoe we inschatten hoeveel tijd er verstreken is nadat iemand is overleden. Deze informatie is cruciaal om de situatie rondom het overlijden in kaart te kunnen brengen.


Wat zijn de nieuwste inzichten in het bepalen van het postmortaal interval? Tijdens deze dag duiken we in de wereld van de tafonomie. We exploreren de (on)mogelijkheden in het bepalen van het postmortaal interval over de hele range van ontbinding. De basis, zoals de Henssge methode en de ontbindingsscore, komt aan bod en wordt kritisch beschouwd op basis van recent wetenschappelijk onderzoek. Je krijgt handvatten voor praktijkonderzoek voor die situaties die voorbij gaan aan de ‘normale’ situatie. We sluiten af met antropologie en de Bellringer test: hoe achterhaal je of gevonden botten menselijk of dierlijk zijn, en of ze vers zijn of archeologisch?

Inleiding

Werk je als forensisch arts of als huisarts? Dan ben je bekend met postmortale verschijnselen en Henssge om tot een postmortaal interval te komen. Maar hoe accuraat zijn deze verschijnselen en methode? Als je een antwoord wilt op deze vraag, doe dan deze eendaagse module.

Leerdoelen

Na afloop van deze eendaagse module:

  • weet je of botten menselijk of dierlijk zijn.
  • ben je bekend met de Henssge-methode.
  • ben je bekend met postmortaal interval-verschijnselen.
  • kun je een gedegen schatting maken van de tijdsduur na overlijden.
NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health)
info@nspoh.nl
http://www.nspoh.nl
Churchilllaan 11, 10e, etage, Utrecht, 3527GV
View all courses