This course is expired

Masterclass: Samen aan de slag tegen eenzaamheid: een integrale aanpak

Sociale problemen

Het Wenckebach Instituut UMCG en de Hanzehogeschool Groningen organiseren op donderdag 10 oktober 2019 de Masterclass: ‘Samen aan de slag tegen eenzaamheid: een integrale aanpak’. Een op de drie mensen in Nederland is matig tot extreem eenzaam. Eenzaamheid hoort bij het leven. Maar wanneer het te lang duurt, kan vereenzaming optreden. Onderzoek toont het volgende aan: Chronische eenzaamheid is net zo schadelijk als vijftien sigaretten...

50
2 Points
Nascholing
Physical course - single
Prices
Regular € 50
Professions
Physician Assistants
2 Points
ABC1
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
2 Points
ABC1
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 20 %
Samenwerken 20 %
Communicatie 60 %
Description

Omschrijving

De masterclass wordt verzorgd door drs. Willie Oldengarm. Zij is sociaal gerontoloog en ontwikkelde een integrale aanpak eenzaamheid. Zij heeft haar eigen bureau Oldengarm Training & Advies dat gespecialiseerd is in eenzaamheid (zie ook www.willieoldengarm.nl). Sinds 2018 is zij als adviseur verbonden aan het landelijk programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Informatie over dit programma is te vinden op www.eentegeneenzaamheid.nl


Willie Oldengarm ontwikkelde een integrale aanpak eenzaamheid in de gemeente Opsterland die ook in andere gemeenten wordt toegepast. Centraal in de aanpak staat een door haar ontwikkelde signaleringskaart met een daaraan gekoppeld stappenplan. Tijdens deze interactieve masterclass leert u wat eenzaamheid is, welke soorten er zijn, wat wel en niet werkt en hoe u de stap maakt van signaleren, bespreekbaar maken naar een persoonlijk plan. Ook staan we stil bij het belang van samenwerking met andere partijen. Meer informatie over haar aanpak vindt u op www.willieoldengarm.nl

Inleiding

Het Wenckebach Instituut UMCG en de Hanzehogeschool Groningen organiseren op donderdag 10 oktober 2019 de Masterclass: ‘Samen aan de slag tegen eenzaamheid: een integrale aanpak’.

Een op de drie mensen in Nederland is matig tot extreem eenzaam. Eenzaamheid hoort bij het leven. Maar wanneer het te lang duurt, kan vereenzaming optreden. Onderzoek toont het volgende aan:

  • Chronische eenzaamheid is net zo schadelijk als vijftien sigaretten roken op een dag.
  • Ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders geeft aan zich eenzaam te voelen.
  • Tien procent van de Nederlanders is ernstig tot zeer ernstig eenzaam.


Bij ouderen vanaf 75 jaar komt eenzaamheid nog vaker voor. 


Maar wat is eenzaamheid eigenlijk en is het te voorkomen? Hoe krijg je een goede (keten)aanpak voor elkaar waar zorg en welzijn meer met elkaar gaan samenwerken? Kortom, hoe ga je hier als professional mee om? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens onze masterclass.

Leerdoelen

Doel van de masterclass:

  • het beter leren herkennen en duiden van eenzaamheid en sociaal isolement;
  • bewust zijn van eigen aannames met betrekking tot eenzaamheid;
  • kennis nemen van de te nemen methodische stappen bij aanpak eenzaamheid en deze te leren hanteren in de praktijk;
  • het bespreekbaar durven maken van eenzaamheid;
  • vrijwillige en professionele organisaties in eigen lokale omgeving kunnen vinden en weten naar welke organisatie men kan verwijzen bij gezamenlijke aanpak eenzaamheid.


Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG
​Het Wenckebach Instituut is onderdeel van het UMCG en richt zich op de ontwikkeling en opleiding van professionals in de zorg. Het Wenckebach Instituut bestaat uit: Postgraduate School of Medicine School of Nursing & Health Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking Wenckebach Skill Center UMCG Innovatiepoli: eerste hulp bij innovatie! Het Wenckebach Instituut werkt ook voor andere zorginstellingen in Noord- en Oost-Nederland en in specifieke gevallen ook voor landelijke en internationale opdrachtgevers. Veel gebeurt ’op maat’, in nauw overleg met opdrachtgevers.
paog@umcg.nl
0503611402
1, Hanzeplein, Groningen, 9713 GZ