This course is expired

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT)

Studenten leren op de werkplek en in hun vakgebied van ervaren artsen die bereid zijn hun kennis en vaardigheden te delen met de “specialisten van morgen”. Begeleider zijn op de werkplek is een van de vele rollen voor een arts. Leren en opleiden en het beoordelen van de performance van een arts in opleiding of co-assistent, gebeurt sinds jaar en dag. De gewijzigde inhoud van het geneeskunde-opleidingscurriculum vereist echter andere,...

475
12 Points
Nascholing
Physical course - single
Prices
Regular € 475
Note :Het cursusgeld wordt door de leerhuizen uit het OOR-verband betaald.
Professions
Physician Assistants
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Arts
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Huisarts
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Chirurg (heelkunde)
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Gynaecoloog
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Psychiater
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Specialist ouderengeneeskunde
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Internist
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Bedrijfsarts
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Arts maatschappij en gezondheid
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Sportarts
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Verzekeringsarts
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Arts microbioloog
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Orthopeed
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Radioloog
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Revalidatiearts
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Cardioloog
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Neuroloog
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Dermatoloog
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Plastisch chirurg
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Anesthesioloog
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Kno-arts
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Kinderarts
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Radiotherapeut
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Longarts
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Klinisch geriater
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Nucleair geneeskundige
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Uroloog
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Patholoog
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Oogarts
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Reumatoloog
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Arts klinische chemie
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Neurochirurg
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Klinisch geneticus
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Cardiothoracaal chirurg
13 Jun 2019
12 Jun 2020
12 Points
ABAN
Skills
Samenwerken 20 %
Communicatie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 60 %
Description

Omschrijving

Algemeen

o De basistraining "Klinisch opleiden: Basisvaardigheden" biedt in haar aanbod, theoretische en praktische handreikingen voor klinisch begeleiders in opleidingsziekenhuizen en artsen in Onderwijs en Opleidings Regio (OOR) verband om zich verder te ontwikkelen als opleider. de training biedt een kwaliteitsimpuls voor opleiders in de praktijk.

o Onderlinge uitwisseling van ervaringen, het delen van expertise en reflecteren op de eigen rol van opleider en de communicatie met aios/co-assistenten heeft een positieve uitwerking op het eigen handelen en de samenwerking binnen de ziekenhuisorganisatie c.q. maatschappen of vakgroepen.

o Transparante communicatie in het dagelijkse contact tussen arts in opleiding/co-assistenten en klinisch begeleiders intensiveert en vergroot de wederzijdse betrokkenheid. De intrinsieke motivatie voor opleiders, om bij te dragen aan het leerproces en het realiseren van de leerdoelen van de “ arts van morgen”, groeit.

 

Werkwijze

Tijdens deze trainingen wordt interactief gewerkt in kleine groepen van minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Er wordt gewerkt met wisselende werkvormen: informatieoverdracht, veel oefenen, leergesprekken en discussies met hulp van voorbeelden uit de directe beroepspraktijk (beeldmateriaal en schriftelijke casuïstiek).

De trainingen worden standaard verzorgd door twee trainers. Een trainer uit de directe klinische praktijk en een trainer vanuit onderwijskundige invalshoek. De trainingen worden op locatie uitgevoerd in een daarvoor gefaciliteerde omgeving.


Inleiding

Studenten leren op de werkplek en in hun vakgebied van ervaren artsen die bereid zijn hun kennis en vaardigheden te delen met de “specialisten van morgen”.

Begeleider zijn op de werkplek is een van de vele rollen voor een arts. Leren en opleiden en het beoordelen van de performance van een arts in opleiding of co-assistent, gebeurt sinds jaar en dag. De gewijzigde inhoud van het geneeskunde-opleidingscurriculum vereist echter andere, specifiekere rollen en opleidingsvaardigheden van de klinisch begeleiders op de werkplek. Daarnaast hebben de ontwikkelingen in de vervolgopleidingen hun parallel in het basiscurriculum. Zowel specialisten als aios vervullen een belangrijke taak als klinisch begeleider.

Met dit trainingsaanbod wordt een structurele basis gelegd voor de arts als opleider. Het hoe en waarom en de verdere professionalisering van het opleiden, begeleiden en beoordelen neemt binnen de trainingen een centrale rol in. Het oefenen van adequate vaardigheden en ontwikkelen van attituden als opleider wordt vanuit een theoretisch en praktijk georiënteerd kader belicht. Competente artsen kunnen zich verder ontwikkelen tot competente gemotiveerde opleiders.

Programma

Duur: 2 dagen

Leerdoelen

  • Optimaliseren van de rol van de begeleider als opleider in de klinische setting
  • Inzicht verwerven in didactische basisprincipes
  • Intensief oefenen met de focus op begeleidingsvaardigheden (coaching, gerichte observaties, effectieve feedback) als opleider
Universiteit Maastricht, O&O
C.Salemans@MaastrichtUniversity.nl
http://www.maastrichtuniversity.nl/fhml/educ
60, Universiteitssingel, Maastricht, 6229ER