PIN 22-9 Acute Psychiatrie

psychische problemen

Deze e-learning is gebaseerd op diverse NHG-Standaarden, ggz-richtlijnen (de zogeheten Generieke modules) en handboeken psychiatrie. Over acute psychiatrie bestaat geen aparte NHG-Standaard. Wel komen acute situaties beknopt aan bod in een aantal standaarden over psychiatrische onderwerpen, maar die bevatten geen generieke aanbevelingen voor beleid bij patiënten in een psychiatrische crisis. Daarom is deze e-learning ontwikkeld, die u...

35
2 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Regular € 35
Note :Niet-leden € 49,30 AIOS € 34,51 POH € 34,51
Professions
Physician Assistants
2 Points
ABC1
Huisarts
2 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 40 %
Communicatie 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %
Description

Omschrijving

In deze PIN komt aan bod:

  • de eerste benadering van patiënten in een psychiatrische crisis
  • diagnostiek en beleid bij suïcidaal gedrag
  • verwardheid en het vermoeden van een intoxicatie
  • de diagnostiek van verwardheid bij ouderen
  • patiënten met psychotische symptomen en agitatie
  • de rol van de familie bij een psychiatrische crisis

Inleiding

Deze e-learning is gebaseerd op diverse NHG-Standaarden, ggz-richtlijnen (de zogeheten Generieke modules) en handboeken psychiatrie. Over acute psychiatrie bestaat geen aparte NHG-Standaard. Wel komen acute situaties beknopt aan bod in een aantal standaarden over psychiatrische onderwerpen, maar die bevatten geen generieke aanbevelingen voor beleid bij patiënten in een psychiatrische crisis. Daarom is deze e-learning ontwikkeld, die u handvatten geeft voor acute psychiatrie.

NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
http://www.nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL