This course is expired

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts

Circulatorius

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een ernstig ziektebeeld. Het wordt gekenmerkt door vernauwing of verstopping van de perifere slagaders van/naar de benen ten gevolge van slagaderverkalking (atherosclerose), wat leidt tot pijn in de benen bij inspanning (claudicatio intermittens, CI). PAV is een belangrijke oorzaak voor functionele achteruitgang, verminderde kwaliteit van leven en verkorte levensverwachting (verhoogd risico op hartziekte...

Free
2 Points
Nascholing
Incompany
Prices
Free
Note :Deze scholing zal gratis worden aangeboden aan deelnemers.
Professions
Physician Assistants
06 May 2019
05 May 2020
2 Points
ABC1
Huisarts
06 May 2019
05 May 2020
2 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
06 May 2019
05 May 2020
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
06 May 2019
05 May 2020
2 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 40 %
Samenwerken 40 %
Communicatie 20 %
Description

Omschrijving

Waar patiënten met PAV in het verleden overwegend werden verwezen naar het ziekenhuis, is er in de multidisciplinaire richtlijnen consensus dat gesuperviseerde looptraining onder leiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut (ClaudicatioNet) de primaire behandeling is voor alle patiënten met CI. Indien looptherapie onvoldoende effect heeft na drie tot zes maanden is eventueel verwijzing voor vervolgdiagnostiek en vervolgbehandeling aangewezen. De huisarts heeft een sleutelrol in dit ‘stepped care’ traject, waarbij de patiënt adequate zorg krijgt die niet zwaarder is dan nodig. Uit het Zinnige Zorg traject van het ZorgInstituut blijkt dat er nog verbetering mogelijk is om patiënten met PAV in eerste instantie in de eerste lijn te behandelen. De rol van de huisarts is hierbij essentieel.


De scholing wordt op regionaal niveau aangeboden. De locatie, datum en tijd worden per scholing bepaald in samenspraak met de deelnemers, wanneer er voldoende animo is in een regio.

Het is mogelijk om als individuele zorgprofessional of vanuit een zorggroep/regio interesse voor de scholing kenbaar te maken. Een scholing wordt op aanvraag georganiseerd bij voldoende animo in een regio.

Inleiding

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een ernstig ziektebeeld. Het wordt gekenmerkt door vernauwing of verstopping van de perifere slagaders van/naar de benen ten gevolge van slagaderverkalking (atherosclerose), wat leidt tot pijn in de benen bij inspanning (claudicatio intermittens, CI). PAV is een belangrijke oorzaak voor functionele achteruitgang, verminderde kwaliteit van leven en verkorte levensverwachting (verhoogd risico op hartziekten en beroerte).

Leerdoelen

De scholing, die door de HartVaatHAG en ClaudicatioNet is ontwikkeld, behandelt de rol van de huisarts en praktijkondersteuner in de behandeling van patiënten met PAV:

  • Diagnostiek: Anamnese, enkel-arm index meting en differentiaal diagnose
  • Behandeling: CVRM, effectiviteit gesuperviseerde looptherapie en invasieve interventies
  • Verwijzing: Indicaties voor verwijzing gesuperviseerde looptherapie vs. verwijzing naar het ziekenhuis
  • Monitoring en multidisciplinaire samenwerking
  • Patiënteninformatie


ClaudicatioNet
info@claudicationet.nl
http://www.claudicationet.nl
2, p/a Catharina-ziekenhuis Afd. Heelkunde, sectie Vaatchirurgie Michelangelolaan, Eindhoven, 5623EJ
View all courses