This course is expired

Leergang voor opleiders en stagebegeleiders

Opleiders (plv) hebben zich de afgelopen jaren vooral bekwaamd in didactische vaardigheden ten behoeve van de invulling van hun rol. In het kaderbesluit wordt sinds 2011 expliciet uitgegaan van een opleidingsgroep met actieve supervisoren waaraan de (plv) opleider steeds meer sturing geeft. Het betreft dan met name een rol in het coachen van aios in leertrajecten, organisatorische taken, veranderkundige- en leiderschaps­taken vanuit een...

495
24 Points
Nascholing
Physical course - single
Prices
Regular € 495
Note :Bij volgen hele leergang korting
Professions
Physician Assistants
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Artsen
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Artsen | Heelkunde (chirurg)
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Gynaecoloog
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Psychiater
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Artsen | Interne geneeskunde (internist)
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Artsen | Arbeid en gezond - bedrijfsgeneeskunde
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Artsen | Maatschappij en gezondheid
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Sportarts
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Artsen | Arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Arts microbioloog
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Orthopeed
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Radioloog
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Revalidatiearts
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Cardioloog
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Neuroloog
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Dermatoloog
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Plastisch chirurg
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Anesthesioloog
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Kno-arts
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Kinderarts
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Radiotherapeut
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Longarts
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Klinisch geriater
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Nucleair geneeskundige
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Uroloog
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Patholoog
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Oogarts
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Reumatoloog
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Arts klinische chemie
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Neurochirurg
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Klinisch geneticus
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Cardiothoracaal chirurg
18 Apr 2019
17 Apr 2020
24 Points
ABAN
Skills
Samenwerken 40 %
Communicatie 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %
Description

Omschrijving

De leergang bestaat uit vier masterclasses:  startende opleider: hoe vind ik mijn weg, coachen van aios, leidinggeven en coachen van de opleidingsgroep, verandermanagement voor opleiders

In deze leergang professionaliseren opleiders zich rondom de 4 hoofdpeilers van het opleidersschap: Regelgeving, begeleiden/ coachen van aios, leidinggeven aan de opleidingsgroep en realiseren van veranderingen  en vernieuwingen binnen de opleiding. 

Opleiders krijgen veel informatie en toelichting op alle aspecten van het opleiden, leren technieken om zowel op aios als op groepsniveau te coachen, de opleiding te managen en krijgen inzicht en vaardigheden om vernieuwingen en veranderingen rondom opleiden succesvol te implementeren. 

 

Inleiding

Opleiders (plv) hebben zich de afgelopen jaren vooral bekwaamd in didactische vaardigheden ten behoeve van de invulling van hun rol. In het kaderbesluit wordt sinds 2011 expliciet uitgegaan van een opleidingsgroep met actieve supervisoren waaraan de (plv) opleider steeds meer sturing geeft. Het betreft dan met name een rol in het coachen van aios in leertrajecten, organisatorische taken, veranderkundige- en leiderschaps­taken vanuit een niet hiërarchische relatie. Een onderzoek door de landelijke commissie Scherpbier 2.0 naar de commentaren van opleidingsvisitaties van de afgelopen jaren laat zien dat opleiders hierin onvoldoende zijn toegerust. Het opleiden van aios en leidinggeven aan een opleidingsgroep (en aiosgroep) is niet iets wat je als geneeskundig specialist er zomaar meer bij doet. Met alle ontwikkelingen is het opleiderschap in toenemende mate een vak apart geworden. Een vak waarop een (aankomend) opleider zich kan voorbereiden door het volgen van gerichte scholing.

Programma

Dag 1: Masterclass voor de startende (plv) opleider

Op deze dag krijgt u inzicht in de belangrijkste kaders en regelgeving van de medische vervolgopleidingen. Er wordt ingegaan op de rol en taken van de verschillende instanties en organen, het regelen van alle praktische zaken en kwaliteitszorg voor de opleiding en er wordt ingegaan op alle regels en stappen bij een geïntensiveerd begeleidingstraject.


Dag 2: Masterclass Coachen van aios

Het begeleiden en coachen van de aios in hun ontwikkeling is een kerntaak van de opleider. In deze masterclass leert u een aantal coachtechnieken om aios in hun leertraject te begeleiden.


Dag 3: Masterclass Coachen van de opleidingsgroep

Als opleider moet u vanuit een niet hiërarchische positie leidinggeven aan uw opleidingsgroep en van opleiden een gezamenlijk verantwoordelijkheid maken. In deze masterclass krijgt u handvatten aangereikt om uw opleidingsvisie te realiseren, groepsdynamische processen te herkennen om het team functioneren te vergroten c.q. te verstevigen.  


Dag 4: Masterclass Leidinggeven aan verandering 

Als opleider heeft u met enige regelmaat te maken met veranderingen en vernieuwingen. In deze masterclass wordt gewerkt aan strategieën om veranderingen binnen uw opleidingsgroep op een succesvolle manier te implementeren, om te leren gaan met weerstand en veranderingen te consolideren.

De Tweede Praktijk
info@detweedepraktijk.nl
58, Sluysoort, Maarssen, 3602AS