This course is expired

Advanced Wilderness Life Support (AWLS)

De Advanced Wilderness Life Support (AWLS) cursus is gericht op alle medisch professionals (in opleiding) en gespecialiseerde paramedici met een interesse voor voor wildernis en buitensporten. De missie van AWLS is het creëren van competentie in medisch professionals waarmee zij in een setting met beperkte middelen effectief medische (nood)situaties het hoofd kunnen bieden en voorkomen. De cursus is ontwikkeld door de Universiteit van Utah...

1050
18 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1050
Note :Bij de kosten inbegrepen zijn twee overnachtingen in 4 tot 6 persoonskamers in een jeugdherberg.

Professions

Arts beleid en advies KNMG
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Arts medische milieukunde KNMG
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Arts tuberculosebestrijding KNMG
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
SEH-arts KNMG
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Physician Assistant
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Arts
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Huisarts
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Chirurg
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Gynaecoloog
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Psychiater
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Specialist ouderengeneeskunde
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Internist
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Arts bedrijfsgeneeskunde
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Arts maatschappij en gezondheid
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Sportarts
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Arts verzekeringsgeneeskunde
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Microbioloog
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Orthopeed
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Radioloog
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Revalidatiearts
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Cardioloog
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Neuroloog
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Dermatoloog
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Plastisch chirurg
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Anesthesioloog
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Kno-arts
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Kinderarts
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Radiotherapeut
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Longarts
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Klinisch geriater
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Arts nucleaire geneeskunde
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Uroloog
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Patholoog
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Oogarts
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Reumatoloog
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Arts klinische chemie
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Neurochirurg
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Klinisch geneticus
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN
Cardio-thoracale chirurgie
14 Apr 2019
13 Apr 2020
18 Points
ABAN

Skills

Medische handelen 80 %
Samenwerken 20 %
Description

Omschrijving

De AWLS cursus is ontwikkeld door de Wilderness Medical Society en de Utah School of Medicine in 1997, waar het sindsdien met veel enthousiasme is ontvangen door (para-)medici met een interesse voor wildernis geneeskunde.


De cursus is bedoeld voor medisch specialisten, artsen (niet) in opleiding tot specialist, specialistische verpleegkundigen (werkzaam in de acute zorg) en medische studenten met een passie voor buitensport, expeditie en avontuur. De AWLS cursus wordt aangeboden aan alle artsen. Nadat de artseneed is afgelegd is het onmogelijk je te onttrekken aan de verplichtingen die de artsentitel met zich meebrengt. Het kan voorkomen dat er buiten werktijden een beroep op een arts wordt gedaan. Bijvoorbeeld in het bos op zondagmiddag of tijdens een reis in het buitenland. Wie kent niet de mededeling in het vliegtuig waarbij wordt verzocht om een arts?

Dit kan alle artsen overkomen van huisarts tot psychiater. In een medische noodsituatie kan er van een arts worden geëist dat hij ten minste eerste hulp verleent bij calamiteiten. De Wet BIG is ook van toepassing op Nederlandse zorgverleners in het buitenland.

Daarnaast worden artsen steeds meer geconfronteerd met vragen van hun reislustige patiënten populatie ook daarin biedt deze cursus extra handvaten.

Het doel van de cursus is om alle artsen een houvast te bieden en zelfredzaamheid te vergroten als er een beroep wordt gedaan op hun medische kennis en ervaring in een gebied met weinig medische middelen. Daarnaast is de cursus er ook op gericht om gezondheidsrisico’s te verkleinen door middel van eenvoudige preventiemaatregelen.

 

Voor deze cursus zijn 28 plekken beschikbaar.

Inleiding

De Advanced Wilderness Life Support (AWLS) cursus is gericht op alle medisch professionals (in opleiding) en gespecialiseerde paramedici met een interesse voor voor wildernis en buitensporten. De missie van AWLS is het creëren van competentie in medisch professionals waarmee zij in een setting met beperkte middelen effectief medische (nood)situaties het hoofd kunnen bieden en voorkomen.

De cursus is ontwikkeld door de Universiteit van Utah en is de afgelopen jaren enorm gegroeid in populariteit. De cursus wordt inmiddels ook in de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland, Zuid-Amerika en Afrika aangeboden.

Programma

Ongeveer de helft van het curriculum bestaat uit praktijksessies die plaatsvinden in de buitenlucht. Hierbij zal in kleine groepen vaardigheden geoefend worden zoals het spalken van fracturen, het vervoeren en evacueren van een patiënt, communicatie en het navigeren in de wildernis. Daarnaast zullen scenario’s geoefend worden. Deze vaardigheden komen samen in het praktisch examen.

De andere helft zal bestaan uit theorielessen waarbij de volgende onderwerpen de revue zullen passeren. Zoals:

 • Patiënt assesment
 • Hyperthermie
 • Hypothermie en bevriezing
 • Duikgeneeskunde
 • Verdrinking
 • Navigatie
 • Dieren- en insectenbeten op land of in zee
 • Lawinekunde
 • HEENT (Head, Eye, Ear, Nose, Throat)
 • Hoogteziekte
 • Water desinfectie en purificatie
 • Blikseminslag
 • Wond- en fractuur management
 • Infectieziekten
 • Samenstellen van medicijnkoffer
 • Infectieziekten
 • Internistische noodsituaties

Ter voorbereiding op de cursus zal je het AWLS tekstboek in e-book vorm kunnen downloaden. Om de cursus succesvol te doorlopen is het noodzakelijk het e-book thuis te bestuderen, de studielast hiervoor bedraagt minstens 4 uur.

Ter voorbereiding op de cursus zal het officiële AWLS cursusboek (Engelstalig) beschikbaar komen voor diegene die zich in hebben geschreven. Certificering zal geschieden wanneer een deelnemer naar tevredenheid de cursus heeft doorlopen. Hieronder wordt verstaan dat de cursist de lezingen heeft bijgewoond, geparticipeerd heeft in de praktijksessies en deze naar tevredenheid heeft voltooid en daarbij geslaagd is voor zowel het schriftelijke als het praktijkexamen.

Outdoor Medicine

info@outdoormedicine.org
12, Stadshaven, Woudrichem, 4285AZ