This course is expired

Workshop Over de Grens

psychische problemenSociale problemen

De workshop Over de Grens is onderdeel van het project Veilig Werken in de Huisartsenzorg. De workshop wordt niet meer gratis aangeboden door de SSFH, maar wordt door het CAOP na betaling georganiseerd op aanvraag lokatie. Er is geen open inschrijving!

1100
2 Points
Nascholing
Incompany
Prices
Regular € 1100
Note :is totaalbedrag per workshop max 20 deelnemers
Professions
Physician Assistants
08 Apr 2019
07 Apr 2020
2 Points
ABC1
Huisarts
08 Apr 2019
07 Apr 2020
2 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
08 Apr 2019
07 Apr 2020
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
08 Apr 2019
07 Apr 2020
2 Points
ABC1
Skills
Samenwerken 40 %
Communicatie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %
Description

Omschrijving

Het project ‘Veilig werken in de huisartsenzorg’ heeft de volgende doelen:

•   het onderwerp agressie en geweld op de agenda zetten;

•   werkgevers en werknemers handvatten geven om agressie en geweld te voorkomen;

•   ervoor zorgen dat iedere medewerker weet wat hij of zij moet doen wanneer er wel sprake is van agressie.

Op deze manier wil het CAOP een veiliger werkklimaat in de huisartsenzorg creëren en agressie en geweld tegen zorgverleners (verder) terugdringen.

 

 

Inleiding

De workshop Over de Grens is onderdeel van het project Veilig Werken in de Huisartsenzorg. De workshop wordt niet meer gratis aangeboden door de SSFH, maar wordt door het CAOP na betaling georganiseerd op aanvraag lokatie.

Er is geen open inschrijving!

Programma

De workshop bestaat uit een bijeenkomst van 2 uur en vormt een afgerond geheel.

Leerdoelen

Over het hele land worden workshops aangeboden met de volgende leerdoelen:

  • Het aandacht vragen voor het onderwerp.
  • Het bekend maken van de uitkomsten van de nulmeting
  • Het bespreken van de tools op de website.
  • Het bespreken van de verschillende vormen van agressie.
  • Het bespreken van de acht maatregelen in het kader van Veilige Publieke Taak
  • Het bespreken wat de deelnemers meemaken in de praktijk en hoe met er nu mee omgaat.
  • Het bespreken van hoe de maatregelen toegepast kunnen worden in de vorm van afspraken op de werkvloer en contacten met ketenpartners (gemeente, Politie en O.M.).
  • Het zicht geven op vervolgmogelijkheden, onder andere de training van de NVDA en LHV en andere trainingsmogelijkheden.  
CAOP
info@ssfh.nl
http://sssh.nl
13, Lange Voorhout, Den Haag, 2501CN