Arbeidsrecht

Kennis en interpretatie van het arbeidsrecht is essentieel wanneer je adviseert over arbeid, inzetbaarheid en re-integratie. Wil je inzicht krijgen in de vraagstukken en wetgeving met betrekking tot het arbeidsrecht? Wil je leren wat de juridische consequenties van je advies zijn voor werkgever, werknemer en jezelf? Doe dan deze module Arbeidsrecht. Dan ben je in één dag klaar voor het komende jaar

395
6 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Incompany
Prices
Regular € 395
Professions
Physician Assistants
6 Points
ABC1
Huisarts
6 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
6 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
6 Points
ABC1
Skills
Kennis en wetenschap 20 %
Maatschappelijk handelen en preventie 60 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %
Description

Omschrijving

Deze eendaagse module is een onderdeel van de module Juridische aspecten van arbeid en gezondheid. Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Tijdens deze dag krijg je een compleet en actueel overzicht van de belangrijkste onderwerpen die (gaan) spelen gedurende de eerste twee ziektejaren. Daaronder vallen:

  • loondoorbetaling tijdens ziekte.
  • ziekte en ontslag.
  • de wettelijke verplichtingen van werkgever en werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren.
  • de rol en invloed van de WWZ.
  • actuele ontwikkelingen

Je krijgt inzicht in de structuur en uitgangspunten van het arbeidsrecht. Daarnaast wordt je op de hoogte gebracht van de actuele stand van wetgeving en jurisprudentie. Hierdoor kun je bijvoorbeeld beoordelen of arbeidsovereenkomsten voor oproep- en uitzendkrachten, freelancers of payrol-medewerkers voldoen aan de wettelijke eisen. Ook doorgrond je het systeem van het ontslagrecht. Je leert de wettelijke mogelijkheden om een dienstverband te beëindigen en past die toe op eigen casuïstiek. Tevens krijg je inzicht in de regelgeving rond de loondoorbetalingverplichting, de uitsluiting- en opschortingsgronden en de bijbehorende procedures.

Tijdens de module wordt gebruik gemaakt van het boek ’Arbeidsrecht in de praktijk” (11e druk, D.M. van Genderen et al.) en ‘Arbeidswetgeving’ (laatste druk, W.L. Roozendaal). Je dient deze boeken zelf aan te schaffen.

In de vorm van interactieve colleges brengen we je op de hoogte van de laatste wetswijzigingen, actuele regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en recente jurisprudentie. Er is veel ruimte is voor discussie en de inbreng van eigen casuïstiek.

Inleiding

Kennis en interpretatie van het arbeidsrecht is essentieel wanneer je adviseert over arbeid, inzetbaarheid en re-integratie. Wil je inzicht krijgen in de vraagstukken en wetgeving met betrekking tot het arbeidsrecht? Wil je leren wat de juridische consequenties van je advies zijn voor werkgever, werknemer en jezelf? Doe dan deze module Arbeidsrecht. Dan ben je in één dag klaar voor het komende jaar

Leerdoelen

Na afloop van deze eendaagse module:

  • heb je inzicht in de belangrijkste thema’s rondom ziekte, loon en re-integratie tijdens de eerste twee ziektejaren.
  • ken je de effecten van de WWZ op een zieke of re-integrerende werknemer, zowel werknemers- als werkgeverszijde.
NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health)
info@nspoh.nl
http://www.nspoh.nl
Churchilllaan 11, 10e, etage, Utrecht, 3527GV
View all courses