This course is expired

Bijscholingsdag

Deze dag is bedoeld voor oud-cursisten, zowel van de A- als de B-cursus, die hun kennis van en vaardigheid in het interpreteren van ECG’s op willen frissen. Cursisten dienen te beschikken over het certificaat van DAT, of een meer dan voldoende ECG-kennis. 

295
6 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 295
Note :incl lesmateriaal, certificaat, lunch en BTW

Professions

Physician Assistant
17 Feb 2019
31 Jan 2020
6 Points
ABC1
Huisarts
17 Feb 2019
31 Jan 2020
6 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
17 Feb 2019
31 Jan 2020
6 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
17 Feb 2019
31 Jan 2020
6 Points
ABC1

Skills

Medische handelen 100 %
Description

Omschrijving

Na inschrijving ontvangt de cursist een formulier waarop deze aan kan geven welke onderwerpen de cursist graag opnieuw behandeld zou willen zien. Tevens kan de cursist ECG’s uit de praktijk insturen. Deze zullen worden opgenomen in de syllabus van die betreffende dag. Door de keuze van de onderwerpen en de ingestuurde ECG’s kunnen de bijscholingsdagen qua inhoud dus van elkaar verschillen. Na afloop ontvangen de cursisten een certificaat van actieve deelname.

Inleiding

Deze dag is bedoeld voor oud-cursisten, zowel van de A- als de B-cursus, die hun kennis van en vaardigheid in het interpreteren van ECG’s op willen frissen. Cursisten dienen te beschikken over het certificaat van DAT, of een meer dan voldoende ECG-kennis. 

DAT Advies & Training

service@datecg.nl