This course is expired

PIN 22-5 Medische besliskunde

Medische besliskunde is geen eenvoudig onderwerp, maar als huisarts kunt u er niet omheen. Zonder er steeds van bewust te zijn, gebruikt u basale besliskundige principes bij veel beslissingen. Deze PIN maakt dit beslisproces expliciet. Aan de hand van onderdelen van de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek en een aantal NHG-Standaarden gaat u in op de testeigenschappen van...

34.51
2 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Regular € 34.51
Note :Leden € 34,51 Niet-leden € 49,30 AIOS € 34,51 POH € 34,51
Professions
Physician Assistants
04 Jan 2019
03 Jan 2021
2 Points
ABC1
Huisarts
04 Jan 2019
03 Jan 2021
2 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
04 Jan 2019
03 Jan 2021
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
04 Jan 2019
03 Jan 2021
2 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 20 %
Kennis en wetenschap 60 %
Communicatie 20 %
Description

Omschrijving

Medische besliskunde is geen eenvoudig onderwerp, maar als huisarts kunt u er niet omheen. Zonder er steeds van bewust te zijn, gebruikt u basale besliskundige principes bij veel beslissingen. Deze PIN maakt dit beslisproces expliciet. Aan de hand van onderdelen van de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek en een aantal NHG-Standaarden gaat u in op de testeigenschappen van aanvullend onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor toepassing van deze kennis in het gesprek met de patiënt.

Leerdoelen

Na het doornemen van deze PIN:

  • weet u wat de begrippen sensitiviteit, specificiteit, voorspellende waarde en de likelihood- en oddsratio inhouden;
  • kunt u de kennis van de medische besliskunde in de dagelijkse praktijk bewust toepassen;
  • weet u hoe betrouwbaar het uitsluiten van een fractuur bij enkelbandletsel is wanneer u gebruik maakt van de Ottawa Ankle Rules;
  • kent u de achtergrond van diagnostiek naar de vitamines D en B12 en het Epstein-Barrvirus;
  • kent u de voor- en nadelen van vroegdiagnostiek met een PSA-bepaling;
  • is uw kennis opgefrist over risicocommunicatie en gezamenlijke besluitvorming.
NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
http://www.nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL