This course is expired

Cursus Jeugdrecht voor zorgprofessionals

De vader van een patiëntje, gescheiden van de moeder, wil inzage in het medisch dossier. Mag dat zomaar? Ouders hebben grote moeite met de opvoeding van hun kinderen maar zien dat zelf niet. Welke hulp is er, al dan niet gedwongen, mogelijk? Welke informatie kunt u verstrekken over jeugdige patiënten binnen samenwerkingsverbanden met andere zorgverleners? Werkt u als zorgprofessional met jeugdigen, dan krijgt u ongetwijfeld met deze en...

895
10 Points
Nascholing
Physical course - single
Prices
Regular € 895
Professions
Physician Assistants
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Artsen
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Artsen | Heelkunde (chirurg)
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Gynaecoloog
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Psychiater
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Artsen | Interne geneeskunde (internist)
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Artsen | Arbeid en gezond - bedrijfsgeneeskunde
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Artsen | Maatschappij en gezondheid
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Sportarts
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Artsen | Arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Arts microbioloog
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Orthopeed
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Radioloog
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Revalidatiearts
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Cardioloog
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Neuroloog
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Dermatoloog
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Plastisch chirurg
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Anesthesioloog
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Kno-arts
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Kinderarts
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Radiotherapeut
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Longarts
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Klinisch geriater
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Nucleair geneeskundige
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Uroloog
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Patholoog
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Oogarts
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Reumatoloog
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Arts klinische chemie
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Neurochirurg
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Klinisch geneticus
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Cardiothoracaal chirurg
07 Nov 2018
06 Nov 2019
10 Points
ABAN
Skills
Maatschappelijk handelen en preventie 100 %
Description

Omschrijving

Tijdens deze praktijkgerichte cursus krijgt u van de gerenommeerde docenten Kees Blankman, universitair docent VU en plaatsvervangend rechter, Sonja de Pauw Gerlings – Döhrn, voormalig kinderrechter en Lieske de Jongh, rechter, antwoorden op vragen als:

  • Wie is juridisch ouder van een kind en wat betekent dat in de praktijk?
  • Wat gebeurt er als ouders zelf niet meer goed voor hun kinderen kunnen zorgen?
  • Wat zijn de mogelijkheden als een jeugdige zorg nodig heeft maar dat zelf niet wil?
  • Wie geeft toestemming voor een behandeling en wat als hierover onenigheid is?
  • Hoe werkt het beroepsgeheim precies?

Tevens krijgt u een compleet overzicht van het jeugdzorgstelsel en is er veel ruimte voor de inbreng van uw eigen vragen en casuïstiek. 

Inleiding

De vader van een patiëntje, gescheiden van de moeder, wil inzage in het medisch dossier. Mag dat zomaar? Ouders hebben grote moeite met de opvoeding van hun kinderen maar zien dat zelf niet. Welke hulp is er, al dan niet gedwongen, mogelijk? Welke informatie kunt u verstrekken over jeugdige patiënten binnen samenwerkingsverbanden met andere zorgverleners?

Werkt u als zorgprofessional met jeugdigen, dan krijgt u ongetwijfeld met deze en vergelijkbare vragen te maken. Een goed begrip van het jeugdrecht én de betekenis daarvan voor uw praktijk komen dan ook zeer goed van pas. 

Leerdoelen

Na deze cursus:

- kent de deelnemers de wetgeving rond ouderschap en gezag

- kent de deelnemers de laatste ontwikkelingen rond kinderbescherming

- kent de deelnemer de regels en proceduers rond opneming van jeugdigen in gesloten jeugdhulp

- kent de deelnemer de verschillen tussen jeugdstrafrecht/jeugdreclassering en regulier strafrecht

- kent de deelnemer de achtergronden en uitgangspunten van het huidige jeugdhulpstelsel

- kent de deelnemer de belangrijkste informatie rond het beroepsgeheim

- weet de deelnemer hoe toestemming voor medische behandelingen bij jeugdigen is geregeld


Medilex BV
info@medilex.nl
6933887
2, De Dreef, Zeist, 3706BR