This course is expired

Workshop ''Als je weet dat mama gaat sterven''

Kinderen van allerlei leeftijden worden in hun dagelijks leven regelmatig geconfronteerd met een ernstig zieke grootouder en minder frequent, maar des te ingrijpender, met een ernstig zieke ouder.  Dit roept nogal eens verlegenheid op bij de volwassenen in hun directe omgeving. In welke mate mogen wij kinderen en jongeren bij het ziekteproces van hun (groot)ouder betrekken en op welke manier? En wat als die (groot)ouder doodgaat? Wat...

85
3 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 85

Professions

Physician Assistant
02 Nov 2018
30 Apr 2021
3 Points
ABC1
Huisarts
02 Nov 2018
30 Apr 2021
3 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
02 Nov 2018
30 Apr 2021
3 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
02 Nov 2018
30 Apr 2021
3 Points
ABC1

Skills

Samenwerken 50 %
Communicatie 50 %
Description

Omschrijving

Kinderen van allerlei leeftijden worden in hun dagelijks leven regelmatig geconfronteerd met een ernstig zieke grootouder en minder frequent, maar des te ingrijpender, met een ernstig zieke ouder. 

Dit roept nogal eens verlegenheid op bij de volwassenen in hun directe omgeving. In welke mate mogen wij kinderen en jongeren bij het ziekteproces van hun (groot)ouder betrekken en op welke manier? En wat als die (groot)ouder doodgaat? Wat vraagt dat van hulpverleners die om raad gevraagd worden door ouders en/of grootouders?

Leerdoelen

1. De deelnemer verwerft inzichten hoe om te gaan met kinderen, waarvan een dierbare ernstig ziek is, en zal komen te overlijden.

2. De deelnemer is in staat volwassenen te informeren en te adviseren over hoe te communiceren met kinderen van verschillende leeftijden, waarvan een dierbare ernstig ziek is, en zal komen te overlijden.

3. De deelnemer is in staat kinderen en volwassenen te informeren over voorhanden zijnde voorlichtingsmaterialen over dit thema.

FiniVita

info@finivita.nl
239, Oosterhagen, ROTTERDAM, 3078CL