This course is expired

Postacademische Beroepsopleiding: Ethiek in de Zorgsector

Bent u hoger opgeleid (HBO of academisch) en werkzaam in de zorg? Loopt u regelmatig tegen situaties aan die u uw ethische wenkbrauwen doen fronsen, een gevoel van onbehagen bij u oproepen? Ethiek in de Zorgsector is voor u bedoeld als u zich wilt scholen in reflectie op ethische vragen die zich in uw werk voordoen. Een zorginstelling is meer dan een bedrijf. Voor patiënten en bewoners is het een plek waar zij een toevlucht vinden. Degenen...

5950
40 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 5950

Professions

Anesthesioloog
40 Points
ABAN
Arts
40 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
40 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
40 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
40 Points
ABAN

Skills

Communicatie 20 %
Maatschappelijk handelen en preventie 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %
Description

Omschrijving

Hoger opgeleiden, dus artsen, maar ook geestelijk verzorgers en andere professionals en managers die in de zorg werken en zich morele en ethische vragen stellen bij aspecten van hun werk, scholen wij theoretisch en praktisch in de omgang met die vragen. Dit betekent scholing in:

a) het signaleren analyseren en interpreteren van morele aspecten van het werk

b) het communiceren en argumenteren over deze aspecten en het organiseren van deze communicatie

c) het afronden van deze processen in beslissingen of adviezen

Inleiding

Bent u hoger opgeleid (HBO of academisch) en werkzaam in de zorg? Loopt u regelmatig tegen situaties aan die u uw ethische wenkbrauwen doen fronsen, een gevoel van onbehagen bij u oproepen? Ethiek in de Zorgsector is voor u bedoeld als u zich wilt scholen in reflectie op ethische vragen die zich in uw werk voordoen.

Een zorginstelling is meer dan een bedrijf. Voor patiënten en bewoners is het een plek waar zij een toevlucht vinden. Degenen die er werken proberen om het lot van anderen te verbeteren of te verzachten. Vanuit deze gedachte is de zorgprofessional gemotiveerd om goede zorg te geven. Maar wat is ‘goede zorg’? In de opleiding Ethiek in de Zorgsector proberen we hier een antwoord op te vinden. Voor het beantwoorden van deze vraag moet er rekening gehouden worden met verschillende belangen en verantwoordelijkheden. Binnen dit krachtenveld moeten zorgprofessionals positie bepalen.

Deelnemers aan de opleiding bevestigen steeds opnieuw dat de opleiding hen leert na te denken over de ethische vragen in hun werk én mee te denken met de vraagstukken die de organisatie als geheel raken. Zij leren de discussie over morele vraagstukken te stimuleren en dragen bij aan meningsvorming en reflectie, wat bijdraagt aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de zorg. In de opleiding maken deelnemers zich een ethische woordenschat eigen, verdiepen zich in ethische theorieën en oefenen zich in gespreksmethodieken voor moreel overleg en ethische reflectie. Theorie en praktijk zijn nauw verweven in deze opleiding en zowel micro-, meso- als macro-niveau komen aan bod.

Programma

De opleiding Ethiek in de zorgsector is een part-time opleiding van een jaar. Het onderwijsprogramma bestaat uit 3 modulen van elk 6 lesdagen met telkens minstens 2 weken tussen de lesdagen.

De lesdagen beginnen 's middags om 13.30 uur en eindigen 's avonds om 20.30 uur. Tussen het middaggedeelte en het avondgedeelte wordt een gezamenlijke maaltijd genoten. Hierdoor is er volop gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het leggen van contacten met collega's uit andere instellingen.

De drie modules zijn opgebouwd rond de thema's Ethische vragen rond het begin en einde van het leven, Zorg en kwaliteit van leven bij chronische aandoeningen

en Ethische aspecten in beleid en management van de zorg.

Er wordt uitgegaan van een tijdsinvestering van de deelnemers van in totaal ongeveer 480 uur. Hierbij is de voorbereiding van afsluitende gesprekken en presentaties en het maken van een werkstuk inbegrepen. Voor voorbereiding en verwerking per lesdag moet gerekend worden op een studietaak van ruim 13 uur.

De opleiding vindt plaats op het terrein van het Radboudumc te Nijmegen. Na iedere module is er een afsluitende bijeenkomst.

Bij de planning van de lesdagen is zoveel mogelijk rekening gehouden met schoolvakanties in alle regio's.

Radboudumc afd IQ healthcare, vakgroep ethiek van de gezondheidszorg

simone.naber@radboudumc.nl