This course is expired

Nascholing "Euthanasie bij dementie"

Euthanasie bij dementie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Met de toenemende vergrijzing en het ouder worden van onze patiënten, stijgt ook het aantal dementerenden. Daarbij leert de ervaring dat deze patiënten ook steeds meer de behoefte te hebben om een regeling te treffen om een, in hun ogen, ontluisterend levenseinde te voorkomen. De Nederlandse euthanasiewet biedt ruimte voor euthanasie bij dementie....

100
4 Points
Nascholing
Physical course - single
Prices
Regular € 100
Note :De nascholing wordt aangeboden met financiële ondersteuning van de Stichting Levenseindekliniek. De stichting Levenseindekliniek kent geen winstoogmerk.
Professions
Physician Assistants
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Artsen
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Artsen | Heelkunde (chirurg)
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Gynaecoloog
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Psychiater
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Artsen | Interne geneeskunde (internist)
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Artsen | Arbeid en gezond - bedrijfsgeneeskunde
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Artsen | Maatschappij en gezondheid
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Sportarts
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Artsen | Arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Arts microbioloog
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Orthopeed
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Radioloog
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Revalidatiearts
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Cardioloog
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Neuroloog
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Dermatoloog
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Plastisch chirurg
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Anesthesioloog
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Kno-arts
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Kinderarts
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Radiotherapeut
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Longarts
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Klinisch geriater
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Nucleair geneeskundige
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Uroloog
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Patholoog
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Oogarts
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Reumatoloog
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Arts klinische chemie
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Neurochirurg
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Klinisch geneticus
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Cardiothoracaal chirurg
24 May 2018
23 May 2019
4 Points
ABAN
Skills
Communicatie 40 %
Maatschappelijk handelen en preventie 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %
Description

Omschrijving

Dat dementie gepaard kan gaan met ondraaglijk lijden is bekend en invoelbaar. Patiënten kunnen verloren raken in radeloosheid en angst. Maar wanneer gaat u hierover het gesprek aan met de patiënt? Waar liggen de beslismomenten? Naarmate een gesprek moeizamer wordt, wordt het moeilijker om te bepalen of er sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek. Wil de patiënt echt nog steeds dat u tot actieve levensbeëindiging over gaat? Kan een schriftelijke wilsverklaring dit vrijwillig en weloverwogen verzoek vervangen? Wat zijn hierin de wettelijke kaders? 

Na deze scholing is uw kennis over de wettelijke kaders bij dementie up to date, maar hebt u ook uw eigen mening/ houding t.a.v. euthanasie bij dementie kunnen nuanceren èn aanscherpen. De specifieke aandachtspunten bij beginnende dementie, maar ook bij gevorderde dementie komen aan bod. U heeft voldoende inzicht en praktijkkennis om zelf euthanasievragen bij dementie aan te nemen, te beoordelen en waar relevant uit te voeren.


Inleiding

Euthanasie bij dementie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Met de toenemende vergrijzing en het ouder worden van onze patiënten, stijgt ook het aantal dementerenden. Daarbij leert de ervaring dat deze patiënten ook steeds meer de behoefte te hebben om een regeling te treffen om een, in hun ogen, ontluisterend levenseinde te voorkomen. De Nederlandse euthanasiewet biedt ruimte voor euthanasie bij dementie. Maar slechts een zeer klein deel van deze verzoeken leidt tot een actieve levensbeëindiging.

Programma

Deelname en kosten

Deelname aan de module Euthanasie bij dementie is uitsluitend voor artsen. In voorkomende gevallen kunnen toehoorders worden toegelaten, na instemming van de cursisten. Aantal deelnemers per nascholing: 8-12.

Leerdoelen

De primaire doelstelling is het voorzien van (huis)artsen van voldoende inzicht en praktijkkennis om zelf euthanasieverzoeken bij dementie aan te kunnen nemen, te beoordelen en waar relevant uit te kunnen voeren.

•      Kennis van euthanasie in het algemeen

•      Kennis van dementie en euthanasie

•   Aanpak van een euthanasieverzoek bij dementie

•   Kennis van de Nederlandse wetgeving euthanasie bij dementie

Expertisecentrum Euthanasie
administratie@levenseindekliniek.nl
104, Eisenhowerlaan, Den Haag, 2517KL