This course is expired

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs

Teaching on the Run (TOTR) is een programma van korte praktische trainingen in onderwijs- en opleidingsvaardigheden. Het kan gebruikt worden als didactische bij- en nascholing voor artsen die al Teach the Teacher cursussen hebben gevolgd, of als zelfstandige scholing in de vaardigheden die medisch specialisten nodig hebben bij onderwijs aan coassistenten en opleiding van aios. Daar waar Teach the Teachers uit drie meerdaagse cursussen...

650
3 Points
Nascholing
Incompany
Prices
Regular € 650
Note :Bedrag per (vak)groep per bijeenkomst
Professions
Physician Assistants
16 May 2018
15 May 2019
3 Points
ABC1
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
16 May 2018
15 May 2019
3 Points
ABC1
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
16 May 2018
15 May 2019
3 Points
ABC1
Artsen | Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
16 May 2018
15 May 2019
3 Points
ABC1
Skills
Kennis en wetenschap 100 %
Description

Omschrijving

Teaching on the Run (TOTR) is een programma van korte praktische trainingen in onderwijs- en opleidingsvaardigheden. Het kan gebruikt worden als didactische bij- en nascholing voor artsen die al Teach the Teacher cursussen hebben gevolgd, of als zelfstandige scholing in de vaardigheden die medisch specialisten nodig hebben bij onderwijs aan coassistenten en opleiding van aios. Daar waar Teach the Teachers uit drie meerdaagse cursussen bestaat duurt elke module van Teaching on the Run twee á drie uur. Daardoor zijn ze goed in te passen in de drukke klinische praktijk. U kunt u dus – on the run – tussendoor nascholen. Het programma is afgeleid van een soortgelijk, succesvol initiatief in Australië. Het gehele programma is GAIA-geaccrediteerd.

Het programma Teaching on the Run is een initiatief van de OOR Noordoost-Nederland. Het is ontwikkeld met steun van het innovatiefonds van de OOR, in een samenwerkingsverband tussen de Isala Academie, het Wenckebach instituut en Seneca Advies, Begeleiding en Training.

Bij opleidingsvisitaties worden strenge eisen gesteld. Niet alleen aan de (plaatsvervangend) opleider, maar ook aan de overige leden van de opleidingsgroep. Sinds 2012 zijn nieuwe RGS-eisen voor medisch specialisten die betrokken zijn bij de opleiding van coassistenten en arts-assistenten (aios) van kracht. Het volgen van didactische bij- en nascholing is sindsdien verplicht. Teaching on the Run kan in deze behoefte voorzien.


Inleiding

Teaching on the Run (TOTR) is een programma van korte praktische trainingen in onderwijs- en opleidingsvaardigheden. Het kan gebruikt worden als didactische bij- en nascholing voor artsen die al Teach the Teacher cursussen hebben gevolgd, of als zelfstandige scholing in de vaardigheden die medisch specialisten nodig hebben bij onderwijs aan coassistenten en opleiding van aios. Daar waar Teach the Teachers uit drie meerdaagse cursussen bestaat duurt elke module van Teaching on the Run twee á drie uur. Daardoor zijn ze goed in te passen in de drukke klinische praktijk. U kunt u dus – on the run – tussendoor nascholen. Het programma is afgeleid van een soortgelijk, succesvol initiatief in Australië. Het gehele programma is GAIA-geaccrediteerd.

Programma

Het programma Teaching on the Run bestaat uit twaalf modules die zoveel mogelijk worden afgestemd op de deelnemers en deelnemende vakgroepen. Een intakegesprek maakt zonodig deel uit van de aanmeldingsprocedure.

De twaalf modules zijn:

 • Opleiden in de dagelijkse praktijk
 • Korte Praktijk Begeleiding (KPB)
 • Interactief onderwijs
 • Vaardighedenonderwijs
 • STAMPPOT: opleiden in klinisch redeneren
 • Lastige gesprekken in de opleidingssituatie
 • Leerstijlen
 • Onderwijs op de polikliniek
 • Begeleiden, toetsen, beoordelen en EPA
 • Feedback tussen collega’s
 • Gebruik van onderwijskundige principes in de spreekkamer
 • Effectief begeleiden van coassistenten in Master1 G2020


Isala Academie
aanmelding@isala.nl
4246220
1, Dokter van Deenweg, Zwolle, 8025 BP