This course is expired

PITSTOP Suicidepreventie

psychische problemen

Als zorgprofessional heb je beroepsmatig vaak te maken met mensen met suïcidale gedachten. Om de zorg voor deze mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld, waar een samenvatting van is gemaakt. Voor de toepassing van deze MDR is door de Vrije Universiteit Amsterdam de Suïcidepreventietraining PITSTOP ontwikkeld. PITSTOP staat voor Professionals in...

Free
7 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Free

Professions

Arts voor verstandelijk gehandicapten
15 May 2018
14 May 2019
7 Points
ABC1
Huisarts
15 May 2018
14 May 2019
7 Points
ABC1
Physician Assistant
15 May 2018
14 May 2019
7 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
15 May 2018
14 May 2019
7 Points
ABC1

Skills

Kennis en wetenschap 20 %
Maatschappelijk handelen en preventie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 60 %
Description

Omschrijving

De doelen van de training zijn:

Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag;
Contact maken met een suïcidale patiënt door het suïcidale gedrag bespreekbaar te maken;
Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag;
Leren op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken;
Op basis van dit onderzoek vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op de korte en lange termijn kan verminderen.

Inleiding

Als zorgprofessional heb je beroepsmatig vaak te maken met mensen met suïcidale gedachten. Om de zorg voor deze mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld, waar een samenvatting van is gemaakt. Voor de toepassing van deze MDR is door de Vrije Universiteit Amsterdam de Suïcidepreventietraining PITSTOP ontwikkeld. PITSTOP staat voor Professionals in Training to STOP suicide.


Doel training

De training, ontwikkeld door de afdeling klinische psychologie van de VU, heeft als doel de richtlijn te implementeren in de GGZ. De effecten van de training op kennis, gedrag en toepassing zijn door de VU onderzocht. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote ggz-instellingen meegedaan aan het onderzoek. De belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag. Inmiddels zijn enkele duizenden professionals getraind via de PITSTOP-methode.

GGzE

irr.billet@ggze.nl
40, dr. Poletlaan, Eindhoven, 5626AB