This course is expired

BLS-AED-PBLS plus

CirculatoriusRespiratorius

De cursus is gericht op het aanleren van inzicht en vaardigheden bij het  reanimeren van volwassenen. Tevens komt bij deze cursus het gebruik van een AED (defibrillator) aan de orde. Cursuslocatie                                        ...

75
3 Points
Nascholing
Incompany
Prices
Regular € 75
Note :Informeer naar de exacte kosten bij de aanbieder.
Professions
Physician Assistants
22 Feb 2018
21 Feb 2019
3 Points
ABC1
Huisarts
22 Feb 2018
21 Feb 2019
3 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
22 Feb 2018
21 Feb 2019
3 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
22 Feb 2018
21 Feb 2019
3 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 100 %
Description

Omschrijving

Certificaat

Indien de cursus met goed resultaat wordt afgesloten ontvangt men het certificaat reanimatie. 

Het certificaat is een jaar geldig en wordt verlengd indien er minimaal 1 keer per jaar een herhalingsles gevolgd wordt.

 

Cursusduur                                                                                                                                                                    

De cursus omvat 6 lesuren; deze worden in principe verdeeld over 2 dagdelen. 

Dit kan zowel overdag als ook in de avonduren.

 

Inleiding

De cursus is gericht op het aanleren van inzicht en vaardigheden bij het  reanimeren van volwassenen. Tevens komt bij deze cursus het gebruik van een AED (defibrillator) aan de orde.


Cursuslocatie                                                                                                                                                                

De cursus kan als incompanytraining worden verzorgd.

Programma

Een theoretisch gedeellte over het ontstaan van een circulatiestilstand of ademhalingsstilstand, vormen de basis van de cursus. Maar reanimeren is een praktisch gebeuren; de cursus is dan ook met name gericht op het aanleren en trainen van de elementaire technieken / vaardigheden. Het aanleren van deze technieken wordt stap voor stap opgebouwd. Er is dus ook geen speciale vooropleiding voor nodig. De technieken moeten op het einde van de cursus volledig worden beheerst. Het gebruik van een AED richt zich op het snel defibrilleren bij kamerlfibrilleren (vorm van hartstilstand). Op steeds meer plaatsen in het land hangen al AED's; denk maar aan winkelcentra's, zwembaden, bedrijven, sportscholen enz. Dit is omdat er is gebleken dat vroegtijdig defibrilleren bij kamerfibrilleren de overlevingskans van een slachtoffer dat getroffen wordt door een hartstilstand aanzienlijk kan vergroten.


Leerdoelen

•het aanleren van competenties en vaardigheden volgens A-B-C-D-E benadering (conform pre hospital trauma life support = PHTLS principe), toegepast op volwassenen alsook op kinderen

•A airwaymanagement: het kunnen toepassen van handelingen om een vrije ademweg te creëren zoals chin-lift, trauma jaw thrust, inbrengen van oro-pharingeale airway alsook het klappen tussen de schouderbladen en de Heimlich manoeuvre,

•B breathing: het beoordelen van de ademhaling bij volwassenen alsook bij kinderen; daarbij het kunnen toepassen en gebruiken van diverse zuurstof-toedieningssystemen alsook het overnemen van de ademhaling middels masker-ballon beademing in reanimatie situatie

•C circulatie: het kunnen beoordelen van de circulatie, maatregelen kunnen treffen om de circulatie te optimaliseren (inbrengen intra veneuze lijn en aansluiten infuus) of zelfs over te nemen middels thoraxcompressies

•D disability: het kunnen beoordelen van de neurologische status van een patiënt

•de huisarts/praktijkondersteuner kan op een veilige manier de AED inzetten in reanimatie situaties

•de huisarts/praktijkondersteuner kan een patiënt met ernstige stoornissen in de vitale functies systematisch benaderen en beslismomenten aanreiken om deze benadering zo effectief mogelijk te laten verlopen

•de huisarts/praktijkondersteuner kan samen met chauffeur/doktersassistente een volwassen- en kinderreanimatie uitvoeren met gebruik van diverse hulpmiddelen (zuurstof, maskerballon, AED, infuusmateriaal)

Professionals in Emergency Healthcare Training
info@pro-eht.nl
http://www.pro-eht.nl
23, Semmelweisstraat, Brunssum, 6442BG
View all courses