This course is expired

ACT voor multidisciplinaire revalidatieteams

In de revalidatie worden behandelingen aangeboden in multidisciplinaire teams omdat psychische, sociale en fysieke aspecten een rol spelen wanneer iemand wordt geconfronteerd met pijn, vermoeidheid en beperkingen. Het doel van de cursus is multidisciplinaire teams inleiden in het toepassen van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) zodat ACT toegepast kan worden in de revalidatiebehandelingen en het afstemmen van de interventies van de...

1425
24 Points
Nascholing
Incompany
Prices
Regular € 1425
Note :De basiscursus is € 725,- en de integratiecursus is € 700,- per deelnemer. Dit is inclusief lunch, cursusmateriaal en het boek Heuts P., Schreurs K. (2013). Werken met Acceptance and Commitment Therapie in Teams. Op Weg met ACT in TEAMS, exclusief andere handboeken.
Professions
Physician Assistants
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Arts
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Huisarts
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Chirurg (heelkunde)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Gynaecoloog
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Psychiater
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Specialist ouderengeneeskunde
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Internist
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Bedrijfsarts
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Arts maatschappij en gezondheid
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Sportarts
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Verzekeringsarts
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Arts microbioloog
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Orthopeed
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Radioloog
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Revalidatiearts
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Cardioloog
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Neuroloog
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Dermatoloog
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Plastisch chirurg
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Anesthesioloog
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Kno-arts
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Kinderarts
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Radiotherapeut
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Longarts
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Klinisch geriater
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Nucleair geneeskundige
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Uroloog
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Patholoog
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Oogarts
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Reumatoloog
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Arts klinische chemie
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Neurochirurg
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Klinisch geneticus
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Cardiothoracaal chirurg
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Skills
Kennis en wetenschap 40 %
Communicatie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %
Description

Omschrijving

In de revalidatie worden behandelingen aangeboden in multidisciplinaire teams omdat psychische, sociale en fysieke aspecten een rol spelen wanneer iemand wordt geconfronteerd met pijn, vermoeidheid en beperkingen. Het doel van de cursus is multidisciplinaire teams inleiden in het toepassen van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) zodat ACT toegepast kan worden in de revalidatiebehandelingen en het afstemmen van de interventies van de verschillende disciplines binnen het algemene kader van ACT.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt nagenoeg standaard toegepast in de revalidatie, met name bij chronische pijn en vermoeidheid. ACT maakt gebruik van effectieve CGT interventies en biedt daarnaast meer mogelijkheden doordat de nadruk niet meer ligt op het vaak vruchteloos streven naar pijncontrole of het bestrijden van vermoeidheid en beperkingen, maar op het realiseren van een betekenisvol leven.

Het scholingsaanbod bestaat uit een basiscursus en een integratiecursus. De onderdelen kunnen afzonderlijk of in geheel worden gevolgd. Bij de bijeenkomsten wordt regelmatig geoefend in subgroepen ingedeeld per vakdiscipline of in multidisciplinaire subgroepen indien dit past bij de doesltellingen van het betreffende onderdeel.


Basiscursus: Na de basiscursus heeft de deelnemer voldoende kennis en vaardigheden om ACT te gebruiken binnen het kader van zijn eigen vakdiscipline.

Toelatingsvoorwaarde: introductiedag of kennismakingsworkshop elders gevolgd of voorbereiding door zelfstudie: het bestuderen van een of meerdere onderstaande boeken en het maken van minstens 1 oefening uit ieder hoofdstuk van het boek "Leven met pijn."

  • A-Tjak, J. (red). Acceptance and Commitment Therapy. Theorie en praktijk. 2de herziene druk. Houten: Bohn Stafleu, van Loghem.
  • Veehof M, Schreurs K, Hulsbergen M. Bohlmeijer. Leven met pijn. De kunst van het aanvaarden. Amsterdam: Boom; 2010.
  • Schreurs, K. , Hulsbergen M. Leven met pijn. Praktijkboek, Amsterdam: Boom, 2011 (e-boek).


Integratiecursus: na de integratiecursus zijn deelnemers in staat de implementatie van ACT in multidisciplinaire teams in hun instelling te trekken.

Toelatingsvoorwaarde:

  • Basiscursus gevolgd of startcompetenties in ACT elders verworven.
  • Enige ervaring in het gebruiken van ACT- interventies of MBCT, MBSR, FAP e.d.

Inleiding

In de revalidatie worden behandelingen aangeboden in multidisciplinaire teams omdat psychische, sociale en fysieke aspecten een rol spelen wanneer iemand wordt geconfronteerd met pijn, vermoeidheid en beperkingen. Het doel van de cursus is multidisciplinaire teams inleiden in het toepassen van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) zodat ACT toegepast kan worden in de revalidatiebehandelingen en het afstemmen van de interventies van de verschillende disciplines binnen het algemene kader van ACT.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt nagenoeg standaard toegepast in de revalidatie, met name bij chronische pijn en vermoeidheid. ACT maakt gebruik van effectieve CGT interventies en biedt daarnaast meer mogelijkheden doordat de nadruk niet meer ligt op het vaak vruchteloos streven naar pijncontrole of het bestrijden van vermoeidheid en beperkingen, maar op het realiseren van een betekenisvol leven.

Roessingh Research and Development (RRD)
RD is het grootste centrum in Nederland waar uiteenlopende disciplines als revalidatiegeneeskunde, bewegingswetenschappen, psychologie, fysiotherapie, biomedische technologie en computerwetenschappen onder één dak samenwerken aan innovaties voor de revalidatie en chronische zorg van vandaag en van de toekomst. Als internationaal erkend wetenschappelijk onderzoeksinstituut nemen we een unieke positie in tussen de universiteit en de zorgpraktijk.
info@info.nl
0880875777
http://www.rrd.nl/
33, Roessinghsbleekweg, b, Enschede, 7522 AH