This course is expired

ACT voor multidisciplinaire revalidatieteams

In de revalidatie worden behandelingen aangeboden in multidisciplinaire teams omdat psychische, sociale en fysieke aspecten een rol spelen wanneer iemand wordt geconfronteerd met pijn, vermoeidheid en beperkingen. Het doel van de cursus is multidisciplinaire teams inleiden in het toepassen van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) zodat ACT toegepast kan worden in de revalidatiebehandelingen en het afstemmen van de interventies van de...

1425
24 Points
Nascholing
Incompany
Prices
Regular € 1425
Note :De basiscursus is € 725,- en de integratiecursus is € 700,- per deelnemer. Dit is inclusief lunch, cursusmateriaal en het boek Heuts P., Schreurs K. (2013). Werken met Acceptance and Commitment Therapie in Teams. Op Weg met ACT in TEAMS, exclusief andere handboeken.
Professions
Physician Assistants
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Heelkunde (chirurg)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Obstetrie en gynaecologie (gynaecoloog)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Psychiatrie (psychiater)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Interne geneeskunde (internist)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Arbeid en gezond - bedrijfsgeneeskunde
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Maatschappij en gezondheid
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Sportgeneeskunde
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Medische microbiologie (arts-microbioloog)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Orthopedie (orthopeed)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Radiologie (radioloog)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Revalidatiegeneeskunde (revalidatiearts)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Cardiologie (cardioloog)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Neurologie (neuroloog)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Dermatologie en venerologie (dermatoloog)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Plastische chirurgie (plastisch chirurg)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Maag-darm-leverziekten (maag-darm-leverarts)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Anesthesiologie (anesthesioloog)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Keel-, neus- en oorheelkunde (kno-arts)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Kindergeneeskunde (kinderarts)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Radiotherapie (radiotherapeut)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Longziekten en tuberculose (longarts)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Klinische geriatrie (klinisch geriater)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Nucleaire geneeskunde (nucleair geneeskundige)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Urologie (uroloog)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Pathologie (patholoog)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Oogheelkunde (oogarts)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Reumatologie (reumatoloog)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Klinische chemie (arts klinische chemie)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Neurochirurgie (neurochirurg)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Klinische genetica (klinisch geneticus)
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Artsen | Cardio-thoracale chirurgie
01 Feb 2018
31 Jan 2019
24 Points
ABAN
Skills
Kennis en wetenschap 40 %
Communicatie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %
Description

Omschrijving

In de revalidatie worden behandelingen aangeboden in multidisciplinaire teams omdat psychische, sociale en fysieke aspecten een rol spelen wanneer iemand wordt geconfronteerd met pijn, vermoeidheid en beperkingen. Het doel van de cursus is multidisciplinaire teams inleiden in het toepassen van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) zodat ACT toegepast kan worden in de revalidatiebehandelingen en het afstemmen van de interventies van de verschillende disciplines binnen het algemene kader van ACT.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt nagenoeg standaard toegepast in de revalidatie, met name bij chronische pijn en vermoeidheid. ACT maakt gebruik van effectieve CGT interventies en biedt daarnaast meer mogelijkheden doordat de nadruk niet meer ligt op het vaak vruchteloos streven naar pijncontrole of het bestrijden van vermoeidheid en beperkingen, maar op het realiseren van een betekenisvol leven.

Het scholingsaanbod bestaat uit een basiscursus en een integratiecursus. De onderdelen kunnen afzonderlijk of in geheel worden gevolgd. Bij de bijeenkomsten wordt regelmatig geoefend in subgroepen ingedeeld per vakdiscipline of in multidisciplinaire subgroepen indien dit past bij de doesltellingen van het betreffende onderdeel.


Basiscursus: Na de basiscursus heeft de deelnemer voldoende kennis en vaardigheden om ACT te gebruiken binnen het kader van zijn eigen vakdiscipline.

Toelatingsvoorwaarde: introductiedag of kennismakingsworkshop elders gevolgd of voorbereiding door zelfstudie: het bestuderen van een of meerdere onderstaande boeken en het maken van minstens 1 oefening uit ieder hoofdstuk van het boek "Leven met pijn."

  • A-Tjak, J. (red). Acceptance and Commitment Therapy. Theorie en praktijk. 2de herziene druk. Houten: Bohn Stafleu, van Loghem.
  • Veehof M, Schreurs K, Hulsbergen M. Bohlmeijer. Leven met pijn. De kunst van het aanvaarden. Amsterdam: Boom; 2010.
  • Schreurs, K. , Hulsbergen M. Leven met pijn. Praktijkboek, Amsterdam: Boom, 2011 (e-boek).


Integratiecursus: na de integratiecursus zijn deelnemers in staat de implementatie van ACT in multidisciplinaire teams in hun instelling te trekken.

Toelatingsvoorwaarde:

  • Basiscursus gevolgd of startcompetenties in ACT elders verworven.
  • Enige ervaring in het gebruiken van ACT- interventies of MBCT, MBSR, FAP e.d.

Inleiding

In de revalidatie worden behandelingen aangeboden in multidisciplinaire teams omdat psychische, sociale en fysieke aspecten een rol spelen wanneer iemand wordt geconfronteerd met pijn, vermoeidheid en beperkingen. Het doel van de cursus is multidisciplinaire teams inleiden in het toepassen van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) zodat ACT toegepast kan worden in de revalidatiebehandelingen en het afstemmen van de interventies van de verschillende disciplines binnen het algemene kader van ACT.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt nagenoeg standaard toegepast in de revalidatie, met name bij chronische pijn en vermoeidheid. ACT maakt gebruik van effectieve CGT interventies en biedt daarnaast meer mogelijkheden doordat de nadruk niet meer ligt op het vaak vruchteloos streven naar pijncontrole of het bestrijden van vermoeidheid en beperkingen, maar op het realiseren van een betekenisvol leven.

Roessingh Research and Development (RRD)
RD is het grootste centrum in Nederland waar uiteenlopende disciplines als revalidatiegeneeskunde, bewegingswetenschappen, psychologie, fysiotherapie, biomedische technologie en computerwetenschappen onder één dak samenwerken aan innovaties voor de revalidatie en chronische zorg van vandaag en van de toekomst. Als internationaal erkend wetenschappelijk onderzoeksinstituut nemen we een unieke positie in tussen de universiteit en de zorgpraktijk.
info@info.nl
0880875777
33, Roessinghsbleekweg, b, Enschede, 7522 AH