PIN 20/08 Lymeziekte

De inhoud van deze e-learning is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS in het kader van het Nationaal Lymeziekte-expertisecentrum en geaccrediteerd voor 2 uur. Deze PIN Lymeziekte is ontwikkeld door het NHG in nauwe samenwerking met de medisch specialisten van het AMC, Radboudumc, VUmc en het RIVM, verbonden aan het Nationaal Lyme Expertisecentrum. De betrokken patiëntenverenigingen leverden commentaar.

48
2 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Regular € 48
Note :leden: 0€
Professions
Physician Assistants
2 Points
ABC1
Huisarts
2 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 60 %
Samenwerken 20 %
Communicatie 20 %
Description

Omschrijving

Deze PIN is gebaseerd op de CBO-richtlijn Lymeziekte (juli 2013) en de NHG-Behandelrichtlijn Tekenbeet en erythema migrans (verschijnt eind mei 2017).

Inleiding

De inhoud van deze e-learning is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS in het kader van het Nationaal Lymeziekte-expertisecentrum en geaccrediteerd voor 2 uur.


Deze PIN Lymeziekte is ontwikkeld door het NHG in nauwe samenwerking met de medisch specialisten van het AMC, Radboudumc, VUmc en het RIVM, verbonden aan het Nationaal Lyme Expertisecentrum. De betrokken patiëntenverenigingen leverden commentaar.

Leerdoelen

Na het doornemen van deze PIN:


  • weet u dat de kans op het oplopen van lymeziekte na een tekenbeet klein is, maar niet verwaarloosbaar;
  • kent u de verschillende uitingsvormen van lymeziekte;
  • weet u wanneer het zinvol is om serologisch onderzoek te doen bij een vermoeden van lymeziekte en wanneer niet;
  • kent u de behandel- en verwijsmogelijkheden bij aanhoudende klachten na een behandelde lymeziekte.
NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
http://www.nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL