PIN 19/06 Virushepatitis en andere leveraandoeningen

Bloed/Organen

Deze onderwerpen komen ook in deze PIN aan de orde, waarbij de nadruk ligt op diagnostiek, beleid en preventie van (chronische) hepatitis B en C.

33.5
2 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Regular € 33.5
Note :niet-leden: 48€
Discounts
€ 0
Members Only
Professions
Physician Assistants
2 Points
ABC1
Huisarts
2 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 60 %
Maatschappelijk handelen en preventie 20 %
Organisatie en financiering 20 %
Description

Omschrijving

Deze PIN is gebaseerd op de NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen, die in maart 2016 is verschenen. Deze standaard geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij het vermoeden van virushepatitis en voor de preventie van virushepatitis. Ook worden diagnostiek en beleid van een aantal andere leveraandoeningen behandeld: leverschade door het gebruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs, en niet-alcoholische steatosis hepatis. De standaard geeft daarnaast richtlijnen voor het beleid bij een (bij herhaling) verhoogd ALAT.

Inleiding

Deze onderwerpen komen ook in deze PIN aan de orde, waarbij de nadruk ligt op diagnostiek, beleid en preventie van (chronische) hepatitis B en C.

Leerdoelen

Na het doornemen van deze PIN:


  • weet u dat hepatitis B- en C-patiënten vaak geen klachten hebben, maar op termijn wel last kunnen krijgen van ernstige complicaties;
  • weet u dat nieuwe behandelmethoden deze complicaties vaak kunnen voorkomen;
  • weet u dat patiënten bij wie in het verleden de behandeling niet succesvol was, vaak alsnog met nieuwe middelen kunnen worden behandeld;
  • kent u het beleid bij een verhoogd ALAT.
NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
http://www.nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL
View all courses