PIN 19/09 Zoönosen

Als huisarts ziet u gemiddeld twee tot drie zoönosen per week, vaak zonder dat u zich ervan bewust bent. Gelukkig lopen zoönotische infecties meestal goed af. Huisartsen hebben bij het signaleren van uitbraken van zoönosen een belangrijke rol. Ze vormen ook in dit opzicht de oren en de ogen van de maatschappij. Een infectieziekte als Q-koorts heeft dat laten zien.

33.5
2 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Regular € 33.5
Note :niet-leden: 48
Discounts
€ 0
Members Only
Professions
Physician Assistants
2 Points
ABC1
Huisarts
2 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 60 %
Samenwerken 20 %
Maatschappelijk handelen en preventie 20 %
Description

Omschrijving

Als huisarts ziet u gemiddeld twee tot drie zoönosen per week, vaak zonder dat u zich ervan bewust bent. Gelukkig lopen zoönotische infecties meestal goed af. Huisartsen hebben bij het signaleren van uitbraken van zoönosen een belangrijke rol. Ze vormen ook in dit opzicht de oren en de ogen van de maatschappij. Een infectieziekte als Q-koorts heeft dat laten zien.

Leerdoelen

Na het maken van deze PIN weet u dat:

  • een huisarts gemiddeld twee tot drie zoönosen per week ziet, vaak zonder dat hij of zij zich ervan bewust is;
  • met name ‘YOPI’s’ (young, old, pregnant, immunodeficient: kinderen, ouderen, zwangeren en immuungecompromiteerden) kwetsbaar zijn voor zoönosen;
  • u laagdrempelig kunt overleggen met een microbioloog bij twijfel over (diagnostiek naar) een zoönose en bij een BRMO (bijzonder resistente micro-organismen)-positieve (urine)kweek.
NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
http://www.nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL