E-learning: ADEPD

Wat biedt de PIN u? U leert de algemene principes van ADEPD en hoe om te gaan met de implementatie in uw eigen praktijk. Daarnaast is er aandacht voor de uitgangspunten, knelpunten en adviezen rondom het registreren volgens ADEPD. Ook worden de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot het registreren besproken. Per HIS kan de invoering en de uitvoering van bepaalde onderwerpen verschillen.

Free
1 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Free
Note :Gratis. Inloggen aanbieder alleen met lidmaatschap NHG.
Professions
Physician Assistants
1 Points
ABC1
Huisarts
1 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
1 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
1 Points
ABC1
Skills
Organisatie en financiering 100 %
Description

Omschrijving

De PIN is gebaseerd op de richtlijn ADEPD, die beschrijft hoe u het best informatie in het elektronisch patiëntendossier kunt vastleggen. Deze e-learning is geaccrediteerd voor 1 uur en is gratis toegankelijk voor huisartsen, aiossen en praktijkmedewerkers, mits zij NHG-lid zijn of een NHGaccount hebben.

Niet-leden kunnen het product aanschaffen voor € 47,-.

De verslaglegging volgens ADEPD is belangrijk, want:

• alle relevante patiëntengegevens zijn eenduidig en goed gestructureerd vastgelegd en snel terug te vinden;

• verschillende zorgverleners kunnen gegevens goed uitwisselen;

• uw HIS zal u beter ondersteunen bij consultvoering, medicatiebewaking, berekening van indicatoren, kwaliteitsrapportages et cetera.

 

De PIN behandelt alleen de algemene principes van de verslaglegging volgens ADEPD. Dit omdat per HIS de uitvoering van verschillende onderwerpen kan variëren. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de gebruikersvereniging of HIS-leverancier.


Voordelen op een rijtje

De PIN biedt u en uw praktijkondersteuner vele praktische adviezen, hoe en waar u rele­vante informatie het beste in het EPD kunt vastleggen. Hierdoor kunt u uw relevante patiëntgegevens eenduidig, goed gestructureerd en snel terugvinden in uw HIS. Dit geeft u tevens een goede basis voor uitwisselbaarheid van gegevens tussen de verschillende zorgverleners. Tot slot biedt ADEPD ook hulp bij uw consulten, medicatiebewaking, berekening van indicatoren en kwaliteitsrapportages.

 

Inleiding

Wat biedt de PIN u?

U leert de algemene principes van ADEPD en hoe om te gaan met de implementatie in uw eigen praktijk. Daarnaast is er aandacht voor de uitgangspunten, knelpunten en adviezen rondom het registreren volgens ADEPD. Ook worden de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot het registreren besproken. Per HIS kan de invoering en de uitvoering van bepaalde onderwerpen verschillen.

NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
http://www.nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL
View all courses