PIN 18/8 Ouderenzorg

Met het nascholingsprogramma Ouderenzorg brengt u uzelf weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg. Het nascholingsprogramma is erop gericht om de zorg voor (kwetsbare) ouderen met complexe hulpvragen te coördineren en te verbeteren.

48
2 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Regular € 48
Note :leden: 0€, niet leden: 48€
Professions
Physician Assistants
2 Points
ABC1
Huisarts
2 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 20 %
Communicatie 40 %
Organisatie en financiering 40 %
Description

Omschrijving

De belangrijkste ontwikkelingen in de ouderenzorg

Het NHG wil u met deze PIN informeren over de belangrijkste uitgangspunten van, en ontwikkelingen in de eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen anno 2015. Het nascholingsprogramma haakt daarbij aan op het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)/BeterOud dat in 2008 gestart is.


Vele landelijke en regionale organisaties, waaronder het NHG en het landelijk netwerk van kaderhuisartsen ouderengeneeskunde (Laego), participeren in het programma met als gezamenlijk doel: een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. De definitieve resultaten van het NPO worden in de loop van 2015 verwacht.

Inleiding

Met het nascholingsprogramma Ouderenzorg brengt u uzelf weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg. Het nascholingsprogramma is erop gericht om de zorg voor (kwetsbare) ouderen met complexe hulpvragen te coördineren en te verbeteren.

Leerdoelen

PIN Ouderenzorg in vogelvlucht

Het NHG wil u met deze PIN informeren over de belangrijkste uitgangspunten van, en ontwikkelingen in de eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen anno 2015.


Na het maken van deze PIN:


  • bent u op de hoogte van de verschuiving bij kwetsbare ouderen van een ziektegerichte benadering naar een integrale functionele benadering;
  • weet u meer over het vastleggen van de zorgwensen en verwachtingen van de patiënt in een individueel zorgplan (IZP);
  • bent u op de hoogte van de belangrijkste aspecten uit de onlangs herziene NHG-Standaard Delier (2014).
NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
http://www.nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL
View all courses