PIN 19/01 Pijn

Veel aandoeningen en traumata waarmee mensen bij de huisarts komen, gaan gepaard met pijn. Vaak is pijn zelfs het eerste of meest overheersende symptoom. De PIN Pijn behandelt de verschillende facetten van acute en chronische pijn en de medicamenteuze behandeling daarvan.

Free
2 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Free
Note :De kosten voor een losse PIN bedraagt € 45,- voor niet-leden en € 35,- voor NHG-leden.
Professions
Physician Assistants
2 Points
ABC1
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
2 Points
ABC1
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
2 Points
ABC1
Artsen | Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 60 %
Communicatie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %
Description

Omschrijving

Veel aandoeningen en traumata waarmee mensen bij de huisarts komen, gaan gepaard met pijn. Vaak is pijn zelfs het eerste of meest overheersende symptoom. De PIN Pijn behandelt de verschillende facetten van acute en chronische pijn en de medicamenteuze behandeling daarvan.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de PIN Pijn:

  • heeft u inzicht in de context van de pijn(beleving) en uw eigen omgang hiermee;
  • bent u in staat acute en chronische pijn volgens een stappenplan medicamenteus te behandelen;
  • kunt u de factoren herkennen die de kans op het ontstaan van chronische pijn vergroten;
  • heeft u handvatten om patiënten met chronische pijn te kunnen ondersteunen;
  • kunt u neuropathische pijn diagnosticeren en kent u de behandelmogelijkheden hiervan.


Ter ondersteuning van de behandeling van pijn kende het NHG een farmacotherapeutische richtlijn Medicamenteuze Pijnbestrijding. In september 2015 is deze vervangen door de NHG-Standaard Pijn. De standaard bevat richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van:

  • acute pijn bij kinderen en volwassen;
  • chronische pijn bij volwassenen.
NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL