PIN 18/7a Urinesteenlijden

urinewegen

Bij acuut urinesteenlijden kan de huisarts met adequate pijnstilling het leed snel verzachten.

24
1 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Regular € 24
Note :Abonnementsprijzen: leden 225,-, niet-leden 290,- Aio's 112,50
Discounts
€ 7.25
Members Only
Professions
Physician Assistants
1 Points
ABC1
Huisarts
1 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
1 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
1 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 60 %
Samenwerken 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %
Description

Omschrijving

Bij acuut urinesteenlijden kan de huisarts met adequate pijnstilling het leed snel verzachten.

Leerdoelen

Na het doornemen van dit programma:


  • weet u wanneer u de diagnose urinesteenlijden kunt stellen;
  • weet u welke medicatie u dient te geven bij acute hevige koliekpijn;
  • weet u op welke termijn controleafspraken gemaakt worden;
  • kent u de voor- en nadelen van tamsulosine bij urinesteenlijden;
  • weet u wanneer en welk beeldvormend onderzoek aangevraagd dient te worden.
NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
http://www.nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL