PIN 17/7 Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

psychische problemen

SOLK, een gevolg van niet gehoord worden? SOLK is geen diagnose, maar blijft altijd een werkhypothese. Soms blijkt er alsnog somatische of psychische pathologie aan de klachten ten grondslag te liggen. 

48
2 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Regular € 48
Note :niet-leden: 48€
Discounts
€ 14.5
Members Only
Professions
Physician Assistants
2 Points
ABC1
Huisarts
2 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 60 %
Maatschappelijk handelen en preventie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %
Description

Omschrijving

SOLK, een gevolg van niet gehoord worden?

SOLK is geen diagnose, maar blijft altijd een werkhypothese. Soms blijkt er alsnog somatische of psychische pathologie aan de klachten ten grondslag te liggen. 

Programma

Accreditatie

Dit programma is voor twee uur geaccrediteerd onder nummer 176325 voor een duur van maximaal vijf jaar tot de inhoud niet meer actueel is (zie informatie over de einddatum van PIN’s). U heeft alleen recht op accreditatie, als u het gehele programma heeft doorlopen. 

Leerdoelen

Na het doornemen van het nascholingsprogramma:


  • vraagt u door bij onbegrepen klachten aan de hand van het SCEGS-model;
  • kunt u de ernst van SOLK inschatten;
  • heeft u handvatten om duidelijke uitleg over SOLK te geven;
  • kent u het stappenplan bij SOLK. 
NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
http://www.nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL