PIN 17/8 Maagklachten

Digestivus

De herziene NHG-Standaard Maagklachten (2013) verstaat onder maagklachten: niet-acute klachten van pijn boven in de buik en/of zuurbranden en/of regurgitatie, eventueel in combinatie met misselijkheid, braken, een opgeblazen gevoel en snelle verzadiging.

48
2 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Regular € 48
Note :niet-leden: 48€
Discounts
€ 14.5
Members Only
Professions
Physician Assistants
2 Points
ABC1
Huisarts
2 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 40 %
Samenwerken 20 %
Communicatie 40 %
Description

Omschrijving

De opbouw van dit onderwijsprogramma volgt de onderdelen van het stroomschema uit de NHG-Standaard.

Naast de genoemde onderdelen wordt het step-upbeleid bij zuurremming uitgebreid behandeld. Ook is er aandacht voor het afbouwen van zuurremmers bij chronisch gebruik zonder goede indicatie.


Kenmerken:

  • Deze klachten ontstaan in de maag zelf, in het duodenum of in de distale slokdarm.
  • Voorheen werd onderscheid gemaakt tussen refluxklachten (zuurbranden en regurgitatie) en ulcusklachten (pijn, op grond waarvan een maag- of duodenumulcus als exclusieve oorzaak wordt verondersteld). Dit onderscheid is in de herziene standaard losgelaten omdat de onderliggende oorzaak niet betrouwbaar kan worden onderscheiden op basis van de klachten of de patiëntkenmerken. Bovendien verschilt bij beide soorten klachten het effect van de beleidsopties niet.
  • Bij de meeste patiënten met maagklachten is in eerste instantie een behandeling zonder aanvullende diagnostiek verantwoord. 


Inleiding

De herziene NHG-Standaard Maagklachten (2013) verstaat onder maagklachten: niet-acute klachten van pijn boven in de buik en/of zuurbranden en/of regurgitatie, eventueel in combinatie met misselijkheid, braken, een opgeblazen gevoel en snelle verzadiging.

Programma

Accreditatie

Dit programma is voor twee uur geaccrediteerd onder nummer 180355 tot de tot de NHG-Standaard waarop deze PIN is gebaseerd wordt herzien of zolang de inhoud actueel is (zie informatie over de einddatum van PIN’s). U heeft alleen recht op accreditatie, als u het gehele programma heeft doorlopen. 

LeerdoelenNHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
http://www.nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL