PIN 18/6 Astma bij volwassenen

Respiratorius

Astma en COPD zijn veel voorkomende aandoeningen. Toch zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de anamnese en de zorg voor patiënten met Astma en COPD. Het NHG biedt u een nascholingsprogramma dat gebaseerd is op de twee herziene NHG-Standaarden Astma en COPD. Het nascholingsprogramma Astma en COPD vergroot uw kennis van Astma en COPD en ondersteunt u in het bieden van betere zorg aan uw patiënten. Na het maken van dit...

33.5
2 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Regular € 33.5
Note :Niet-leden € 48,00 AIOS € 33,50
Professions
Physician Assistants
2 Points
ABC1
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
2 Points
ABC1
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
2 Points
ABC1
Artsen | Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Description

Omschrijving

  • De diagnose astma stelt u op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek. De diagnose wordt ondersteund door longfunctieonderzoek ·
  • Longfunctieonderzoek doet u bij voorkeur door spirometrie.· Het bereiken van de behandeldoelen is het richtsnoer voor de behandeling·
  • Voordat u de medicatie ophoogt of uitbreidt, moet u eerst controleren of het vermijden van uitlokkende factoren lukt, hoe het met de therapietrouw is en of de inhalatietechniek adequaat is.
  • Inhalatiecorticosteroïden zijn de hoeksteen van de onderhoudsbehandeling bij persisterend astma.·
  • Onderhoudsbehandeling met langwerkende bèta-2-sympaticomimetica moet u niet voorschrijven zonder inhalatiecorticosteroïden.

Inleiding

Astma en COPD zijn veel voorkomende aandoeningen. Toch zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de anamnese en de zorg voor patiënten met Astma en COPD. Het NHG biedt u een nascholingsprogramma dat gebaseerd is op de twee herziene NHG-Standaarden Astma en COPD.


Het nascholingsprogramma Astma en COPD vergroot uw kennis van Astma en COPD en ondersteunt u in het bieden van betere zorg aan uw patiënten.

Na het maken van dit programma PIN weet u:

  • dat er in deze herziene standaarden bij de interpretatie van spirometrieën gebruik gemaakt wordt van nieuwe leeftijdsafhankelijke afkappunten en nieuwe referentiewaarden;
  • dat de ernst van COPD niet enkel bepaald wordt door de mate van luchtwegobstructie, maar ook door de ervaren ziektelast;
  • dat de zorg voor astma- en COPD-patiënten meer persoonsgericht is;
  • wat het beleid is ten aanzien van exacerbaties van astma en COPD.


NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL