This course is expired

Valangst na heupfractuur

valangstheupfractuurhandelenheupheupenheupbreukfractuurfracturen

Een interdisciplinair panel, waarin de fysiotherapie, psychologie en de ouderengeneeskunde is vertegenwoordigd, neemt u mee bij de verkenning en analyse van de casus en zoomt hierbij in op een aantal aspecten die in deze casus voorkomen.

599 per year
2 Points
E-learning
E-learning

Prices

Subscription € 599 per year

Professions

Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
06 Jul 2020
06 Jul 2022
2 Points
VSR
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
06 Jul 2020
06 Jul 2022
2 Points
VSR
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
06 Jul 2020
06 Jul 2022
2 Points
VSR
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
06 Jul 2020
06 Jul 2022
2 Points
VSR

Skills

Medische handelen 40 %
Samenwerken 40 %
Communicatie 20 %

Speakers

Prof. dr. W.P. Achterberg

Specialist ouderengeneeskunde
Wilco Achterberg is specialist ouderengeneeskunde bij Topaz in Leiden en hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC. Hij was voorzitter van de werkgroep multidisciplinaire richtlijn Pijn bij kwetsbare ouderen (Verenso, 2011) en vice-voorzitter van de Europese samenwerkingsgroep (EU-COST) Pain and Impaired Cognition, especially dementia (2011-2015). Wilco’s missie is om de kwaliteit van leven van de allerkwetsbaarste ouderen te verbeteren; het adequaat behandelen van pijn staat hierin centraal. Naast diverse onderzoeken op het gebied van pijn bij dementie, leidt hij ook studies naar pijn bij COPD en pijn bij afasie, en is hij betrokken bij diverse studies naar pijn bij kwetsbare ouderen thuis. Hij heeft scholingen gegeven aan geneeskundestudenten, medisch specialisten, fysiotherapeuten, psychologen, verzorgenden en verpleegkundigen, zowel nationaal als internationaal. Hij laat zich hierbij leiden door zowel de wetenschap (experimenteel en toegepast) als de ervaringen van patiënten, en betrekt hierin ook de input vanuit de negen lidorganisaties van het Universitair Netwerk voor de Care, sector Zuid-Holland (UNC-ZH).

Drs. M.N. Scheffers

Specialist ouderengeneeskunde in opleiding
Maaike Scheffers zit in haar laatste jaar van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (SO) van het LUMC. Na een boeiende wetenschapsstage in de basisopleiding van geneeskunde naar het medisch handelen bij anemie (Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 2013: Anemie in Nederlandse woonzorgcentra, prevalentie en huidig medisch diagnostisch handelen), was haar interesse voor wetenschap gewekt. Zij combineert de opleiding tot SO met een promotieonderzoek naar de behandeling van valangst na een heupfractuur (het FIT-HIP-onderzoek). Deze trial onderzoekt of gerichte behandeling van valangst in de revalidatie na een heupfractuur effectief is om valangst te verminderen en daarmee het functioneel herstel van patiënten met een heupfractuur te verbeteren.

N.T.J. Balaguer Zonneveld-Plooij

Fysiotherapeut
Nathalie Balaguer is sinds 2006 fysiotherapeut. Na waarnemingen in een verpleeghuis, gezondheidscentrum en eerstelijnspraktijk is zij in 2007 bij Argos Zorggroep gaan werken. In 2008 startte zij in daar in een verpleeghuis/reactiveringscentrum. In 2012 splitste deze locatie zich op in een verpleeghuis en geriatrisch revalidatiecentrum en heeft zij ervoor gekozen op de revalidatie locatie te gaan werken. Zij heeft verschillende valpreventiescholingen gevolgd en heeft een aantal jaar transferlessen gegeven aan verplegend personeel. Daarnaast heeft ze meegewerkt aan het FitHip-onderzoek. Naast het revalideren van cliënten, houdt zij zich intensief bezig met Tai Chi lessen in het revalidatiecentrum en in een inloopcentrum voor (ex-)kankerpatiënten en neemt zij deel aan een werkgroep die zich richt op het implementeren van de behandeling van cliënten met valangst.

Drs. L.G.M. Beck

Psycholoog
Bart Beck is sinds 1988 als psycholoog werkzaam in de V&V-sector en heeft hier met verschillende doelgroepen gewerkt waaronder in de GRZ. Momenteel werkt hij als gz-psycholoog bij zorginstellingen Pieter van Foreest. Hij is opgeleid als cognitief gedragstherapeut. Sinds 2004 is hij als gedragswetenschapper/docent parttime werkzaam bij Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding Leiden (SOOL) van het LUMC. Daarnaast is hij ook betrokken bij de KaderOpleiding Opleiden (KOO) bij Samenwerkende Opleidingen tot Specialist Ouderengeneeskunde Nederland (SOON). Hij heeft meegewerkt bij de scholing van fysiotherapeuten om valangst te verminderen bij het interventieprogramma FIT-HIP. Tevens is hij supervisor en praktijkopleider/werkbegeleider bij het opleiden van gezondheidszorgpsychologen.

Goals

De veelvoorkomende problematiek na een heupfractuur benoemen en relateren aan de gepresenteerde casus.
Een analyse maken van alle factoren die een rol spelen rondom de problematiek van de patiënt.
De huidige inzichten op het gebied van screening, diagnostiek en behandeling van valangst benoemen en gericht toepassen op de geschetste casus.
Beschrijven op welke wijze de valangstladder en de FES-i7 ingezet en gebruikt kunnen worden.
In uw benadering van deze casus uw potentiële rol bepalen én de rol van andere disciplines.
In uw benadering van deze casus uw potentiële rol bepalen én de rol van andere disciplines.
Disciplines die betrokken kunnen of moeten worden bij deze casus en de interventiemogelijkheden binnen deze disciplines benoemen.
Uw interventies in vorm, intensiteit en tijd plaatsen binnen de context van het gehele patiëntsysteem rondom de patiënt, gericht op de zorgvraag van de patiënt.
Nieuwe ontwikkelingen en recente inzichten op het gebied van valangst na een heupfractuur benoemen.
Description

U wordt in deze cursus meegenomen in het klinisch redeneerproces bij de casus van mevrouw Smit. Zij is gevallen en heeft hierbij een heupfractuur opgelopen. Het herstel stagneert na enkele weken; wat speelt hier?

Een interdisciplinair panel, waarin de fysiotherapie, psychologie en de ouderengeneeskunde is vertegenwoordigd, neemt u mee bij de verkenning en analyse van de casus en zoomt hierbij in op een aantal aspecten die in deze casus voorkomen. U krijgt praktische handvatten om bij signalering van deze aspecten bij uw eigen patiënt adequaat te handelen en uw rol te bepalen binnen de zorg rondom een dergelijke patiënt.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets. 

CME-Online

info@CME-Online.nl
0302644100
40, Janssoniuslaan, Utrecht, 3528AJ