Verdiepingscursus IMIS - therapietrouw en laaggeletterdheid

IMIStherapietrouwlaaggeletterdlaaggeletterdelaaggeletterdheidlaaggeletterden

Een goede inhalatietechniek is essentieel voor een goede werking van de te inhaleren medicatie. Tijdens elk bezoek op het astma/COPD spreekuur moet dit geëvalueerd worden. De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) streeft naar correcte en uniforme instructie door iedereen die bij de behandeling van patiënten met astma/COPD betrokken is. Het Transmuraal Formularium Groningen Inhalatiemedicatie bij Astma/COPD (1 oktober 2020) geeft regionale richtlijnen bij het voorschrijven van inhalatiemedicatie.

14th Sep 2022
18:15 - 21:00
On request
3 Points
Fysieke bijeenkomst
Physical course - single

Prices

On request

Date and Location

14 Sep 2022
18:15
21:00
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza Groningen Laan Corpus den Hoorn, 300

Professions

Apothekersassistent
3 Points
KABIZ
Arts voor verstandelijk gehandicapten
3 Points
ABC1
Contactlens specialist
3 Points
KABIZ
Doktersassistent
3 Points
KABIZ
Farmaceutisch Consulent
3 Points
KABIZ
Description

Na deze scholing heeft de deelnemer:


Kennis van toepasbaarheid van het Transmuraal Formularium Groningen Inhalatiemedicatie

Kennis en vaardigheden om tot een uniforme inhalatie-instructie te komen

Kennis van therapie (on-)trouw bij inhalatiemedicatie

Kennis van begeleidingsaspecten die therapietrouw vergroten bij gebruik van inhalatiemedicatie

Kennis van de symptomen van laaggeletterdheid

Kennis van patientgerichte begeleiding bij laaggeletterdheid


ELANN

ELANN is de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) voor zorgaanbieders in de eerstelijnsgezondheidszorg in de provincie Groningen. De doelstelling van ELANN is het bevorderen van samenhang, kwaliteit en continuïteit van de eerstelijnsgezondheidszorg. ELANN biedt ondersteuning en advies aan huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en psychologen (GGZ). Daarnaast ondersteunt ELANN een aantal specifieke projecten en bieden we facilitaire ondersteuning en nascholing.
info@elann.nl
0503666444
806, Paterswoldseweg, Groningen, 9728BM