Trauma en (online) seksueel geweld

traumaseksueel geweldgeweld

In de klinische praktijk wordt steeds vaker duidelijk dat het ongewild verspreiden van naaktbeelden, vaak in combinatie met chantage, misbruik en afpersing, ernstige negatieve gevolgen kan hebben voor het psychisch functioneren van jongeren. In deze 1-daagse cursus leren hulpverleners hoe zij kunnen handelen in situaties bij jongeren die geconfronteerd worden met online seksueel geweld.

04 nov. 2024
09:45 - 16:45
230
7 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 230

Date and Location

04 nov. 2024
09:45
16:45
Stationsplein 49, 3818LE, Amersfoort

Professions

Cognitief gedragstherapeut
7 Points
VGCt
Gedragstherapeut
7 Points
VGCt
Jeugdzorgwerker
7 Points
SKJ
Orthopedagoog-generalist
7 Points
NIPK&J/NVO, SKJ
Pedagoog
7 Points
SKJ

Speakers

Iva Bicanic

Docent
Iva Bicanic is klinisch psycholoog en coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Vanaf 1997 werkt zij met kinderen, jongeren en jongvolwassenen die seksueel trauma hebben meegemaakt. Als co-auteur werkte zij mee aan de Horizon en STEPS methodiek voor de behandeling van de gevolgen van seksueel trauma voor resp. kinderen en adolescenten. Tevens is zij coördinator, en verantwoordelijk voor de landelijke uitrol, van het multidisciplinaire Centrum Seksueel Geweld dat in 2012 in het UMC Utrecht is geopend voor acute slachtoffers van een verkrachting. In maart 2014 is zij gepromoveerd op het onderwerp Psychological and Biological Correlates of Adolescence Rape‘.

Rik Knipschild

Docent
Rik Knipschild is GZ-psycholoog en psychotraumatherapeut NtVP bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en werkt in de functie van behandelcoördinator op een crisisafdeling. Naast zijn klinische werkzaamheden heeft hij een Fellowship aanstelling vanuit ZonMw. In deze functie verricht hij onderzoek naar de effectiviteit van verschillende behandelprogramma’s die als doel hebben het verminderen van posttraumatische stress bij kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling, geweld en/of misbruik. Verder maakt Rik deel uit van de erkenniningscommissie effectieve jeugdinterventies van het NJI, is hij bestuurslid van de Vereniging EMDR Nederland en redactielid van het tijdschrift GZ-psychologie.
Description

Deze cursus gaat over trauma en online seksueel geweld. Er zal een overzicht worden gepresenteerd van beschikbare literatuur over de prevalentie en gevolgen van deze vormen van geweld. Aan de hand van actuele casussen zal er een leidraad voor behandeling worden besproken en zal er in subgroepen worden geoefend met het doorlopen van een routekaart met daarin te nemen juridische, medische en psychologische stappen. Er zal specifieke aandacht worden besteed aan de beschadigende gevolgen van online seksueel geweld, zoals shame sexting, sextortion en grooming, en er zal worden besproken hoe deze impact kan worden behandeld.

Doelstelling 

Cursisten hebben na het volgen van de workshop een overzicht van actuele wetenschappelijke literatuur over diverse vormen van trauma en (online) seksueel geweld en de daarmee samenhangende implicaties door de alledaagse behandelpraktijk. Cursisten hebben na het volgen van de workshop geoefend met het screenen van de gevolgen van trauma en (online) seksueel geweld en het geven van psychoeducatie en begeleiding over de kansen op juridisch, medisch en psychologisch vlak. Ten slotte leren cursisten over de (vermeende) werkzame elementen in de diagnostiek, begeleiding en behandeling. 

King Nascholing

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen. De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.
info@kingnascholing.nl
0202443165
111, Czaar Peterstraat, Amsterdam, 1018PE