This course is expired

5-daagse Basistraining

dgtdialectische gedragstherapieDGT-consultatieteamCGTcognitieve gedragstherapie

De 5-daagse Basistraining Dialectische Gedragstherapie (DGT) van Dialexis is een opleiding voor individuen die DGT willen gaan uitvoeren en zich bij een bestaand en wekelijks actief DGT-consultatieteam willen aansluiten.

1595
In Request
Meerdere cursusdagen
Physical course - single

Prices

Regular € 1595
Includes : reader en koffie/thee en lunch

Professions

Cognitief gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Accreditation in request
FGzPt

Goals

Leerdoelen 5-daagse Basistraining:

Functie, structuur en verloop van een consultatieteam
Basisprincipes in DGT: wetenschappelijk denken, acceptatie en dialectische filosofie
Onderzoek naar de effectiviteit en werkingsmechanismen van DGT
Uitgangspunten over cliënten, behandelaars en behandeling
Biosociale theorie en het vaardheidstekortmodel
Casusconceptualisatie in DGT
Stadia in het therapeutisch proces bij patiënten met ernstige emotieregulatie problemen
Functie van de programmaonderdelen in het licht van Linehans theorie
Levensdoelen van een cliënt, en primaire en secundaire behandeldoelen in DGT
Van complexe problematiek komen tot specifiek en analyseerbaar probleemgedrag
Kernstrategieën in DGT: problemen oplossen, valideren, dialectiek
Tot de kern van de zaak komen in het eerste gesprek
Structuur en verloop van pretreatment, individuele therapie en speciale sessies
Structuur, verloop en inhoud van de vaardigheidstraining
Consultatie-aan-de-cliënt principe vasthouden in casemanagement
Suïciderisicotaxatie en –management in chronisch suïcidale doelgroepen
Procedures om te interveniëren tijdens een acute, suïcidale crises
Effectief omgaan met therapie belemmerend gedrag en koppigheid
Cognitieve modificatie, informele exposure en contingentiemanagement toepassen in DGT
Wederkerige en irreverente communicatie balanceren
Strategieën voor coaching tussen de sessies door
Description

De 5-daagse Basistraining Dialectische Gedragstherapie (DGT) van Dialexis is een opleiding voor individuen die DGT willen gaan uitvoeren en zich bij een bestaand en wekelijks actief DGT-consultatieteam willen aansluiten. De hulpverleners die zich voor deze training inschrijven, hebben al kennis gemaakt met de methode via het handboek DGT bij borderline persoonlijkheidsstoornis, de handleiding voor de vaardigheidstraining DGT, of via een 1-daagse of 3-daagse (voorheen genaamd basis-) Introductietraining. 

We richten ons met andere woorden tot individuen die een geïnformeerde keuze hebben gemaakt om DGT uit te voeren. 

Alle hulpverleners die een rol kunnen opnemen als individueel therapeut of vaardigheidstrainer zijn welkom. In Nederland en België wordt DGT meestal geïmplementeerd in multidisciplinaire teams, waarin verschillende basisdisciplines en –opleidingen vertegenwoordigd zijn. Om deel te nemen aan de 5-daagse Basistraining moeten de deelnemers wel basiskennis cognitieve gedragstherapie (CGT) kunnen aantonen. Verder is het zo dat er veel vraag is naar dit trainingsaanbod. We rekenen erop dat hulpverleners voor zichzelf uitgemaakt hebben dat in staat en bereid zijn om tijd en energie te besteden aan het zich eigen maken van DGT. 

Tijdens de trainingsweek, die bestaat uit vijf bijeenkomsten van één dag, worden de competenties voor het uitvoeren van DGT ingeoefend. Qua werkvorm ligt de nadruk op presentatie, demonstratie en rollenspel. Na deze week kunnen de deelnemers hun eigen DGT-consultatieteam gebruiken om wat ze geleerd en geoefend hebben in de praktijk toe te passen.  

Aansluitend aan deze 5-daagse Basistraining kan later ook het Schakelaanbod worden toegevoegd, om getraind te worden in implementatie van het DGT-programma en ter voorbereiding op eventuele DGT-certificering. Mocht de deelnemer een nieuw DGT-programma op willen zetten, wordt de 10-daagse Intensieve Training geadviseerd te volgen met twee collega’s.

Dialexis Advies BV

Dialectische gedragstherapie is het meest onderzochte behandelprogramma voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. DGT is een kosteneffectieve behandelmethode, die voorkomt dat professionals burn-out raken. In Nederland bestaan meer dan 25 DGT teams, waarvan het merendeel al langer dan 10 jaar bestaat. DGT wordt sinds 1995 in Nederland toegepast. In de loop van de jaren heeft Dialexis, het opleidings- en trainingsinstituut voor DGT in Nederland, in nauwe samenwerking met het trainingsinstituut van Marscha Linehan in Seattle, haar trainingsaanbod verfijnd en steeds meer afgestemd op wat in de Nederlandse GGZ noodzakelijk is. Zo wordt in workshops en trainingen aandacht besteed aan de toepassing van DGT bij borderline patiënten met co morbide stoornissen (verslaving, eetstoornissen), in verschillende settings (forensische psychiatrie, jeugdzorg, licht verstandelijk gehandicaptenzorg, binnen een intramurale setting), maar wordt ook aandacht besteed aan de implementatie en organisatie van DGT programma’s. Supervisie die leidt tot certificering van individuele therapeuten en trainers, maar ook tot accreditering van teams is sinds kort eveneens mogelijk.
info@dialexisadvies.nl
0651282074
7, Biezendwarsstraat, Nijmegen, 6541ZE