Basisopleiding EMDR bij kinderen en jeugdigen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing
EMDR therapieEye Movement Desensitization and ReprocessingEMDR BasiscursusPTSS

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Tijdens deze opleiding leer je het behandelprotocol van EMDR toepassen bij kinderen en jeugdigen en oefen je met je eigen casuïstiek. Na de opleiding ben je in staat om relatief ongecompliceerde posttraumatische stressstoornissen te behandelen en heb je de vaardigheden om het protocol en de werkwijze aan te passen aan het werken met kinderen en jeugdigen.

17 mrt. 2025
09:30 - 17:00
1325
0-43 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 1325
Includes : Digitale literatuur, lunches en een warme maaltijd op de eerste lesdag
Excludes : verplichte literatuur (ongeveer €105)

Date and Location

17 mrt. 2025
09:30
15 sep. 2025
17:00
Oudenoord 6, 3513ER, Utrecht

Professions

Cognitief gedragstherapeut
35 Points
VGCt
Gedragstherapeut
35 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
43 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
43 Points
FGzPt
Accreditation in request
EMDR

Skills

Medische handelen 100 %

Speakers

Steven Meijer

Docent
Steven Meijer is klinisch psycho­loog en cognitief gedrags­thera­peut. Hij is medeoprichter van en werk­zaam bij Visie, prak­tijk voor Cognitieve Gedragsthera­pie in Deventer alsook Individueel DGT-thera­peut in een DGT team binnen een foren­sisch psychia­trische poli­kli­niek van de Tender, Deventer. Daarnaast is hij specialis­tisch lid NVP, super­visor/leerthera­peut VGCt en trainer EMDR.
Description

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een effectief gebleken behandeling voor een posttraumatische stressstoornis. Bij EMDR wordt de cliënt verzocht een akelige herinnering op te roepen, waarna een afleidende stimulus wordt geïntroduceerd. Inmiddels zijn er protocollen ontwikkeld voor verschillende vormen van traumagerealateerde psychopathologie.


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.


Wat leer je?

Deze basisopleiding heeft tot doel EMDR te leren toepassen bij de posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde stoornissen.


Doelgroep

Wij houden ons aan de voorwaarden voor deelname zoals gesteld door de Vereniging EMDR Nederland. Dit betekent dat we je kunnen toelasten als je voldoet aan de onderstaande eisen. 


1. Opleiding

Academische vooropleiding tot psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG-registratie, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

  • ofwel: Je bent ten minste 1 jaar in opleiding tot of hebt een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater
  • ofwel: je hebt een registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid *1) of Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid)
  • LET OP: We vragen bij je inschrijving om je goedgekeurde registratie bij te voegen. Helaas kunnen we je niet toelaten op basis van e-mails waarin staat dat je dossier compleet is of wordt voorgelegd aan de commissie. Bij je inschrijving is, conform eisen van de VEN, een officiële mail nodig waarin de VGCt je lidmaatschap bevestigt. Houd er rekening mee dat een lidmaatschapsaanvraag tot drie maanden kan duren.
  • ofwel: je hebt een registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG
  • ofwel: je hebt een registratie als Seksuoloog NVVS
  • ofwel: je hebt een registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/ Psycholoog SKJ, dan wel tenminste een jaar in opleiding tot een van deze registraties of ingeval van sprokkelroute voor SKJ registratie, minimaal 240 (50%) behaalde punten van de vereiste 480 voor de postmaster registratie SKJ. Je toont dit aan m.b.v. een screenshot van het puntenoverzicht.
  • ofwel: je hebt een opleiding gevolgd die naar het oordeel van de opleidingscommissie van Vereniging EMDR Nederland gelijkwaardig is aan deze kwalificaties. Je dient hiervan een bewijs mee te sturen als bijlage.


2. Werkervaring

Je werkt ten minste 16 uur per week in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie van de Vereniging EMDR Nederland gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie


Meer informatie vind je via www.emdr.nl of vereniging@emdr.nl.

 

Inhoud

Deze basisopleiding bestaat uit elf dagdelen en heeft een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en oefeningen in kleine groepjes om EMDR te leren toepassen. Bij de oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van deelnemers.


Tijdens de eerste twee dagen van deze opleiding staat het aanleren van het basisprotocol centraal. Daarna volgen drie dagen om de toepassing bij kinderen en jeugdigen onder de knie te krijgen. Hiervoor zijn namelijk aanpassingen in het EMDR-protocol nodig. Daarnaast vereist het werken met deze doelgroep specifieke vaardigheden, zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger – kind. Tijdens deze drie dagen wordt de theorie eveneens geïllustreerd aan de hand van videodemonstraties. De laatste twee dagen wordt meegebracht videomateriaal van de deelnemers bekeken en besproken in subgroepen.

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS