This course is expired

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking

verstandelijke beperkingverstandelijk beperkteverstandelijk beperktenADHDASSEMDR therapieEMDR basisprotocolEMDR toepassen

Het is vaak ingewikkeld om te bepalen of psychische en gedragsproblemen primair het gevolg zijn van onverwerkte beschadigende levenservaringen of dat het symptomen zijn van een bijkomende neurobiologische ontwikkelingsstoornis als ADHD of ASS. In deze cursus leer je als EMDR therapeut om kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid op een efficiënte en effectieve wijze van hun traumagerelateerde klachten af te helpen. Je leert werken met de DITS-LVB.

595
0-18 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 595
Includes : digitale literatuur en lunch
Excludes : eventueel boek

Professions

Cognitief gedragstherapeut
6 Points
VGCt
Gedragstherapeut
6 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
15 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
15 Points
FGzPt
Accreditation in request
EMDR

Goals

Je leert:

Het klinisch interview DITS-LVB op de juiste wijze afnemen.
Met behulp van de DITS-LVB een PTSS vaststellen volgens de DSM-5.
Op basis van de DITS-LVB tot een casusconceptualisatie komen voor behandeling met EMDR.
Hoe je de behandeling van complex trauma aanpast voor mensen met een VB, ook als er sprake is van bijkomende problematiek zoals ASS.
Hoe je ouders en/of begeleiders bij de behandeling kunt betrekken.
Wanneer traumabehandeling van ouders is geïndiceerd.
Description


De DITS-LVB (Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-LVB; Mevissen, Didden, & de Jongh, 2018) is een klinisch interview dat kan worden afgenomen bij de patiënt zelf en/of diens ouder(s) of verzorger(s). Op basis van de resultaten kan niet alleen de DSM-5 classificatie PTSS valide en betrouwbaar worden vastgesteld. Ook andere aan trauma en life events gerelateerde klachten komen helder in beeld.


In deze cursus leer je hoe de DITS-LVB kan worden gebruikt bij de conceptualisatie van de EMDR behandeling en hoe je EMDR kunt aanpassen en systeemgericht kunt inzetten, om zo je behandeling effectiever te maken.


Zeker bij patiënten met een VB en complex trauma en bijkomende stoornissen zoals ASS, hechtingsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen, kan de EMDR behandeling moeilijk op gang komen of vastlopen. Aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek bespreken we interventies die de activatie van herinneringen en het verwerkingsproces kunnen faciliteren.


Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Gedragstherapeut
 • Psychiater


Om deel te mogen nemen dien je minimaal een door de VEN goedgekeurde basiscursus EMDR afgerond te hebben.


Inhoud

 • diagnostiek van PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde stoornissen bij mensen met een VB met de DITS-LVB
 • EMDR therapie bij mensen met een VB en (complex) psychotrauma


Toetsen

De toets bestaat uit het inleveren van een ingevuld diagnostisch interview met een daarop gebaseerd behandeladvies en het plenair inbrengen van videobeelden van de afname van het interview en videobeelden van een EMDR behandeling. Reflectie op het geleerde vindt plenair plaats aan het eind van dag 2.


RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS